5 Rhagfyr 2018

Cyrraedd y bobl greadigol neu’r athrawon iawn – yn gynt – drwy ychwanegu lleoliad at eich cyfle AC AT HYNNY cael eich gweld ar ein tudalen ‘pobl’ newydd

Gallwch arbed amser, cael y cyfleoedd mwyaf perthnasol a rhoi lle amlycach i’ch proffil o ganlyniad i newidiadau yn A2:Clymu. Os oes arnoch eisiau elwa ar hyn, mae yna ambell i beth bach sydyn mae gofyn i chi’i wneud – ond bydd hynny’n waith llai na munud!

Be sydd wedi digwydd?

Mae ymateb gan bobl fel chi’n golygu bod swyddogaeth ‘paru’ A2:Clymu yn datblygu byth a hefyd i roi i chi be sydd arnoch eisiau, yn gyflym. Y newid diweddaraf yw ein bod newydd ddiweddaru’r ffordd mae ‘lleoliad’ yn gweithio ac wedi creu tudalen ‘pobl’ newydd amlwg ei lle.

Pam dylech chi falio a be ddylech chi’i wneud?  

Ers ein diweddariad diwethaf, bob tro’r ewch chi i adran gyfleoedd y safle, mae’r cyfleoedd a restrir yn nhrefn eu blaenoriaeth, a’r rheini sydd fwyaf perthnasol i chi ar y brig (h.y. yn ôl eich rolau, eich arbenigedd, eich ffurf ar gelfyddyd, cyfnod allweddol y disgyblion rydych yn eu dysgu, etc)*

Bellach, bydd hefyd yn cyflwyno cyfleoedd yn ôl eu lleoliad – ond bydd gofyn i chi fewngofrestru a golygu eich cyfle i nodi ym mha sir yng Nghymru y mae (gallwch ddewis mwy nag un os oes gofyn).

O ran ein tudalen ‘pobl’ newydd, mae gofyn i chi hefyd roi gwybod i ni a oes arnoch eisiau i’ch llun a/neu ychydig o fanylion sylfaenol gael eu dangos.

Gallwch ddiweddaru’r ddau o fewn llai na munud!

Be mae gofyn i chi’i wneud? Bydd hyn yn waith llai na munud i chi:

  • Mewngofrestru yn y safle a mynd at eich proffil (ar y top ar y dde).
  • Cliciwch ar Fy nghyfleoedd > Rheoli (ar un o’r Cyfleoedd) > Golygu
  • Cofiwch ymorol eich bod wedi clicio’r dewis ‘Pwy rwyf am eu gweld yn ymateb’ (h.y. y rôl)
  • Cliciwch y botwm nesaf nes i chi gyrraedd ‘Lleoliad’
  • Dewiswch un neu ragor o’r siroedd ar y rhestr
  • Cliciwch nesaf hyd nes i chi gyrraedd y diwedd, wedyn gwnewch yn siwr ei fod wedi’i gyhoeddi os oes arnoch eisiau iddo fod yn fyw ar y safle
  • Ewch yn ôl i’ch proffil a’r tab ‘Amdanaf Fi’, a dewiswch ‘Cyhoeddi’ os ydych am eich gweld yn y cyfeirlyfr ‘Pobl’

Be os na wna’ i hyn?

Efallai na chaiff eich cyfle ei weld gan y bobl rydych chi am iddyn nhw’i weld; ac efallai na chewch y siawns i gysylltu â rhywun creadigol sydd i’r dim i’ch ysgol a’ch disgyblion chi; neu ag ysgol sydd ar drywydd ymarferwr creadigol yr un ffunud â chi.

 *Bydd yn golygu na fydd gofyn i chi bellach ddefnyddio’r hidlyddion ar ochr chwith y dudalen (ond gallwch ddefnyddio ‘chwiliad uwch’ os oes arnoch eisiau diystyru trefnu awtomatig eich system).

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD