5 Rhagfyr 2018

Cyrraedd y bobl greadigol neu’r athrawon iawn – yn gynt – drwy ychwanegu lleoliad at eich cyfle AC AT HYNNY cael eich gweld ar ein tudalen ‘pobl’ newydd

Gallwch arbed amser, cael y cyfleoedd mwyaf perthnasol a rhoi lle amlycach i’ch proffil o ganlyniad i newidiadau yn A2:Clymu. Os oes arnoch eisiau elwa ar hyn, mae yna ambell i beth bach sydyn mae gofyn i chi’i wneud – ond bydd hynny’n waith llai na munud!

Be sydd wedi digwydd?

Mae ymateb gan bobl fel chi’n golygu bod swyddogaeth ‘paru’ A2:Clymu yn datblygu byth a hefyd i roi i chi be sydd arnoch eisiau, yn gyflym. Y newid diweddaraf yw ein bod newydd ddiweddaru’r ffordd mae ‘lleoliad’ yn gweithio ac wedi creu tudalen ‘pobl’ newydd amlwg ei lle.

Pam dylech chi falio a be ddylech chi’i wneud?  

Ers ein diweddariad diwethaf, bob tro’r ewch chi i adran gyfleoedd y safle, mae’r cyfleoedd a restrir yn nhrefn eu blaenoriaeth, a’r rheini sydd fwyaf perthnasol i chi ar y brig (h.y. yn ôl eich rolau, eich arbenigedd, eich ffurf ar gelfyddyd, cyfnod allweddol y disgyblion rydych yn eu dysgu, etc)*

Bellach, bydd hefyd yn cyflwyno cyfleoedd yn ôl eu lleoliad – ond bydd gofyn i chi fewngofrestru a golygu eich cyfle i nodi ym mha sir yng Nghymru y mae (gallwch ddewis mwy nag un os oes gofyn).

O ran ein tudalen ‘pobl’ newydd, mae gofyn i chi hefyd roi gwybod i ni a oes arnoch eisiau i’ch llun a/neu ychydig o fanylion sylfaenol gael eu dangos.

Gallwch ddiweddaru’r ddau o fewn llai na munud!

Be mae gofyn i chi’i wneud? Bydd hyn yn waith llai na munud i chi:

  • Mewngofrestru yn y safle a mynd at eich proffil (ar y top ar y dde).
  • Cliciwch ar Fy nghyfleoedd > Rheoli (ar un o’r Cyfleoedd) > Golygu
  • Cofiwch ymorol eich bod wedi clicio’r dewis ‘Pwy rwyf am eu gweld yn ymateb’ (h.y. y rôl)
  • Cliciwch y botwm nesaf nes i chi gyrraedd ‘Lleoliad’
  • Dewiswch un neu ragor o’r siroedd ar y rhestr
  • Cliciwch nesaf hyd nes i chi gyrraedd y diwedd, wedyn gwnewch yn siwr ei fod wedi’i gyhoeddi os oes arnoch eisiau iddo fod yn fyw ar y safle
  • Ewch yn ôl i’ch proffil a’r tab ‘Amdanaf Fi’, a dewiswch ‘Cyhoeddi’ os ydych am eich gweld yn y cyfeirlyfr ‘Pobl’

Be os na wna’ i hyn?

Efallai na chaiff eich cyfle ei weld gan y bobl rydych chi am iddyn nhw’i weld; ac efallai na chewch y siawns i gysylltu â rhywun creadigol sydd i’r dim i’ch ysgol a’ch disgyblion chi; neu ag ysgol sydd ar drywydd ymarferwr creadigol yr un ffunud â chi.

 *Bydd yn golygu na fydd gofyn i chi bellach ddefnyddio’r hidlyddion ar ochr chwith y dudalen (ond gallwch ddefnyddio ‘chwiliad uwch’ os oes arnoch eisiau diystyru trefnu awtomatig eich system).

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD