20 Ionawr 2019

Cerddora – Ofn canu? 19/2/19

I athrawon CA1 + CA2

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim trwy eventbrite

dydd Mawrth 19 Chwefror 2019 | 09:30 – 15:30 Canolfan Celfyddydau Memo, Y Barri

Cyflwyniad hyddeall i ddefnyddio cân yn yr ystafell ddosbarth sy’n ddelfrydol i’r athro AN- Arbenigol sy’n ei chael hi’n anodd cerddora – ac yn arbennig canu – gyda’i ddosbarth. Sesiwn ddiwrnod o hyd fydd yn cynnig strategaethau i wneud canu yn hawdd, yn hwyl ac yn rhywbeth y gellir ei gynnwys mewn defnydd pob dydd.

Mae A2: Clymu yn cynnig y diwrnod yma o ddysgu proffesiynol i athrawon cyfnodau allweddol 1 a 2 ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru. Bydd y diwrnod yma o hyfforddiant yn eich gadael yn fwy hyderus ynoch eich hun ac yn tebol i fod yn gefn i ddisgyblion fod yn fwy hyderus hefyd. Byddwn yn chwilio gwahanol ffyrdd o fynd i’r afael â chanu gan ddefnyddio deunydd cefnogi ar-lein sydd ar gael yn rhwydd yn ogystal â llond gwlad o syniadau eraill i roi cynnig arnynt gyda’ch grwp dosbarth.

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD