4 Chwefror 2019

Taniwch awch am Shakespeare – adnoddau am ddim, dysgu proffesiynol gyda’r RSC (4/3/19), a Gŵyl Shakespeare

Os carech chi weithio gydag actorion yr RSC ac ymarferwyr addysg, hogi eich sgiliau dysgu Shakespeare, cael adnoddau am ddim i ddysgu Romeo and Juliet, a hwyrach hyd yn oed cofrestru eich disgyblion yn rhan o ŵyl drama ieuenctid fwya’r byd, daliwch i ddarllen!

Gweithio gyda’r RSC a chloddio i Romeo and Juliet

Yn ystod ein diwrnod dysgu proffesiynol ddydd Llun, 4 Mawrth, o ddeg tan bedwar o’r gloch yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd, byddwn yn chwilio testun Romeo and Juliet. Fe gewch chi’r cyfle i weithio gydag actorion ac ymarferwyr addysg yr RSC ac i gael awgrymiadau a strategaethau i’w dwyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i athrawon yn Ne Cymru Ganol a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

Cewch wybod rhagor a chadw lle yma

Bachwch adnoddau am ddim

Mae’r bobl hyfryd yng Ngŵyl Ysgolion Shakespeare wedi rhoi adnodd am ddim i ni i’w rannu cyn ein diwrnod datblygiad proffesiynol parhaus a’u gŵyl (gweler isod). Sampl sydd yma o’u cynllun gwaith cyflin â chwricwlwm newydd Cymru ar Romeo and Juliet (gwersi un a dau). Mae wedi’i fwriadu ar gyfer oedrannau cynradd hŷn/uwchradd iau ac mae’n cynnig uwcholwg ar y cynllun, cynlluniau gwersi, cysylltau â’r cwricwlwm, cardiau cymeriadau, disgrifiadau cymeriadau, pwyntiau’r stori a digwyddiadau’r stori gyda dyfyniadau iaith allweddol.

Llwytho i lawr y gwersi Romeo and Juliet (Saesneg yn unig)

Awch di-ben-draw am Shakespeare? Mae yna wahoddiad i chi i Ŵyl Drama Ieuenctid Fwya’r Byd – Gŵyl Shakespeare i Ysgolion!

 Cyn pen naw mis (Hydref/Tachwedd 2019), bydd ysgolion drwy hyd a lled de Cymru yn dod i lwyfannau theatrau proffesiynol lleol, o flaen awditoria dan eu sang, i berfformio eu gweddau eu hunain ar ddramâu Shakespeare yn rhan o’r Ŵyl Shakespeare i Ysgolion flynyddol a redir gan Sefydliad Ysgolion Shakespeare. A chaiff eich disgyblion chi fod yn rhan ohoni!

Mae’r Ŵyl yn cynnwys:

  • Diwrnod llawn o ddatblygiad proffesiynol parhaus i roi i chi’r holl sgiliau mae arnoch eu hangen i gyfarwyddo eich cynhyrchiad Shakespeare
  • Sgriptiau Shakespeare cryno at eich defnydd
  • Adnoddau dysgu gyda goreuon y byd at eich defnydd ar ein llyfrgell ar-lein
  • Cynlluniau gwaith ar Shakespeare â chysylltau clir â chwricwlwm Cymru  
  • Gweithdy Cwmni i’ch myfyrwyr y tu allan i’r ysgol gydag ymarferwyr theatr proffesiynol
  • Noson yr Ŵyl yn y theatr, ochr yn ochr â chastiau ysgolion eraill, ynghyd â goleuo a sain proffesiynol gan dechnegwyr theatr

Cewch chi wybod rhagor ar wefan yr Ŵyl neu o roi caniad i 02076 011800 i gael sgwrs ag un o’r Swyddogion Allgyrch Ysgolion.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD