28 Mai 2019

Rhwydweithio cymdeithasol i athrawon – a pherfformiad thema-Planedau AM DDIM, Caerdydd 25/6/2019

Dewch i rwydweithio ag athrawon eraill ac A2:Clymu, rhannu awgrymiadau a syniadau, a chael mynediad AM DDIM i’r perfformiad tan gamp yma ac iddo thema’r planedau sy’n cynnwys seiniau enfawr y Philharmonia Orchestra, 25/6/2019, 18:30, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Daliwch i ddarllen i gael gwybod rhagor …

6.30-7.00 -Trafodaeth Cyn-y-Sioe, Lefel 1 (wedi’i gynnwys gyda’ch tocyn)
7.00-7.30 – Diodydd a rhwydweithio, Lefel 3

Bydd y Philharmonia Orchestra yn mynd â ni ar daith ddychmygus a chyffrous i fyd astroleg, ffantasi a mytholeg. Mae’r cyngerdd cerddorfaol penigamp yma’n cynnwys taith ymchwil glyweledol a chosmig wefreiddiol, cyfle i chi gael eich ‘cyfranc glòs’ eich hun!

Mae nifer cyfyngedig o DVD y Philharmonia Orchestra – Universe of Sound: The Planets – ar gael yn RHAD AC AM DDIM. Ebostiwch patricia@arts-active-trust.flywheelstaging.com i ofyn am gopi.

Bydd y rhwydweithio’n gyfle i glywed am y rhaglen addysg ynghlwm â’r cyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a chan gyrff cerddoriaeth eraill yng Nghymru.

Mwy am y perfformiad

Yn ôl Neuadd Dewi Sant, dyma daith drwy’r gwagle fydd yn eich gadael yn syfrdan syn, a delweddau symudol trawiadol gan Ganolfan Genedlaethol y Gwagle yn cyd-fynd â seiniau enfawr y gerddorfa.

Cychwynna’r daith â cherddoriaeth Sibelius (arwydd-dôn The Sky at Night) a siwrnai o’r ddaear allan i’r Llwybr Llaethog, cymanfa anferthol y sêr wedi’i thaflunio uwchben y llwyfan. Wedyn cawn hud y pictiwrs, sef sgôr wych John Williams i Close Encounters of the Third Kind, gyda delweddau o’r ffilm. Mae darn stondin cerddorfaol goleuog Guillaume Connesson, The Shining One, yn rhoi llwyfan i’r pianydd ifanc disglair Clare Hammond o flaen cefnlen wenfflam delweddau’r haul, sy’n paratoi’r olygfa ar gyfer campwaith bythol Gustav Holst, The Planets.

Yn ddarn stondin godidog i gerddorfa enfawr, mae’r darlun byw yma o’r gyfundrefn heulol, a’r duwiau mytholegol ynghlwm â hi, yn ffefryn mawr gan gynulleidfaoedd ym mhob man. A’r tro yma bydd yn fwy syfrdanol fyth, a delweddau o’r planedau, wedi’u creu’n gyfrifiadurol, yn mynd â ni o egni ffyrnig Mawrth, Dygwr Rhyfel hyd at oerfel gweledigaethol Neifion, Y Cyfriniwr.

Dewch aton ni i chi gael cyfle i ymlacio a sgwrsio, a phrofi cyngerdd cofiadwy. Archebu yma.

 

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD