9 Gorffennaf 2019

AM DDIM – y Celfyddydau Mynegiannol a’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, hyfforddiant i athrawon hydref 2019 ymlaen

Mae ein rhaglen AM DDIM o ddiwrnodiau hyfforddi yn datblygu arfer creadigol yn yr ystafell ddosbarth sy’n gyflin â chwmpas a chyfeiriad cyffrous y Cwricwlwm Newydd i Gymru yn enwedig addysgu’r Celfyddydau Mynegiannol.

Bydd dod i un neu ragor o’r rhain yn cynnig syniadau a strategaethau y gallwch fynd â nhw’n syth i’ch gwaith addysgu’r celfyddydau mynegiannol ac i gefnogi meysydd dysgu eraill hefyd. Caiff ysgolion yn rhanbarth Canol y De hawlio costau cyflenwi hyd at £100 yr athro.

 • Sesiwn dawns a symud gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru | Dydd Mawrth, 8 Hydref 2019, 9.30am-4.30pm | Tŷ Dawns, Stryd y Pierhead, Caerdydd CF10 4PH | Cyflwyniad i symud a dirnadaeth gorffol y corff yw’r diwrnod yma i athrawon. Bydd y sesiwn yn meithrin hyder yr athrawon anarbenigol i draddodi addysg dawns.
 • Gwneud ceisiadau am gyllid a sgrifennu cynigion ar gyfer ysgolion | Dydd Llun, 21 Hydref 2019, 10am-4.30pm | Theatr Soar, Merthyr Tydfil CF47 8UB | Diwrnod hyfforddi i athrawon ac artistiaid sydd am ddysgu rhafgor am y gwahanol ffynonellau cyllid ar gyfer prosiectau cydweithredol ac arnyn nhw angen help i sgrifennu cynnig neu gais am gyllid.
 • Technegau anmeiddio yn yr ystafell ddosbarth | Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019, 9.30am-4.30pm | Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd CF5 1QE | Gwella eich sgiliau technegol a digidol i gefnogi’ch defnydd o animeiddio yn yr ystafell ddosbarth. Gydag awgrymiadau ac arweiniad ynghylch sut i wneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael gennych.
 • Y gwrthrych yn ysbrydoli dysgu | Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019, 9.30am-3.30pm | Theatr Sherman, Caerdydd CF24 4YE | Diwrnod sy’n dangos sut y gall technegau creadigol syml ddwyn manteision aruthrol o ran ysbryydoli cymryd rhan, chwilfrydedd, rhyfeddu ac ysfa mynd i ddisgyblion mewn tasgau sgrifennu a llefaredd ar draws y cwricwlwm.
 • Gamelan yn yr ystafell ddosbarth | Dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019, 9.30am-4.30pm | Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH | Diwrnod yn chwilio defnyddio cerddoriaeth Gamelan Java yn ysgogiad cerddora mewn ystafell ddosbarth anarbenigol yn ogystal ag ystyried y cysylltiadau rhwng seiniau a diwylliannau cerddorol o gwmpas y byd.
 • Gwneud ffilmiau dogfen | Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019, 9.30am-3.30pm | Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd CF5 1QE | Diwrnod ymdrwythol ar wneud ffilmiau dogfen, yn canolbwyntio ar wneud y mwyaf o’ch offer. Yn cynnwys cynllunio, ffilmio a golygu, ac ar ddiwedd y diwrnod bydd gennych syniadau a sgiliau ar gyfer yr ystafell ddosbarth. 
 • Yr athro mewn rôl | Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019, 9.30am-3.30pm | Canolfan Celfyddydau y Memo, Y Barri CF62 8NA | Chwilio cyrchddulliau syml ar sail drama sy’n cymell ymhel a dysgu, yn annog gwrando a meddwl dychmygus, anninbynnol a dyfaliadol.
 • Cyflwyniad i syrcas a theatr gorfforol | Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2020, 9.30am-3.30pm | Syrcas ‘Upside Down’, Caerdydd CF24 5SD | Diwrnod yn chwilio sgiliau Sycras a Theatr Gorfforol yn cynnwys ymarferion a gemau sy’n hwyl ac sy’n datblygu llythrennedd corfforol, cymeriad, chwarae rolau ac sy’n coffori symud i ddatblygu sgiliau motor, a chrydfer craidd.
 • Cyrchddulliau creadigol ‘sgrifennu straeon a chymeriadau (Sesiwn ddwyieithog) | Dydd Iau, 23 Ionawr 2020, 9.30am-3.30pm | Amgueddfa Stori Caerdydd, Caerdydd CF10 1FL | Diwrnod fydd yn cynnig strategaethau i athrawon i wella llythrennedd a llefaredd gan ddefnyddio dialog a lleisiau’r disgyblion i ddatblygu adrodd straeon, sgrifennu creadigol a thrafod yn yr ystafell ddosbarth.
 • Arfer celfyddyd gyfoes yn yr ystafell ddosbarth: Canolbwynt Cynradd | Dydd Gwener, 31 Ionawr 2020, 9.30am-3.30pm | Canolfan Celfyddydau Neuadd Llanofer, Caerdydd CF5 1FH | Bydd yr artist, Holly Davey, yn hwyluso dau ddiwrnod hyfforddi i athrawon cynradd ac uwchradd fel ei gilydd i gynnig cefnogaeth i ddatblygu cyrchddulliau ymchwilio creadigol o ran chwilio cymdeithas, cymunedau ac achosion cysylltiedig. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhoi lle i athrawon fagu hyder, meithrin gwybodaeth a chwilio ffyrdd o ddefnyddio celfyddyd gyfoes i gefnogi’r amgylchfyd dysgu.
 • Ofn canu? | Dydd Iau, 6 Chwefror 2020, 7.00-10.00pm | Lleoliad i’w gadarnhau | Mae’r sesiwn yma, sydd i’r dim i’r anarbenigwr, yn cynnig strategaethau hawdd, sy’n hwyl, i wneud canu’n hawdd ac i’w gorffori yn y drefn ddyddiol i gefnogi dysgu dilyniannol a rhagor. Fe gewch chithau gerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth bob dydd.
 • Arfer celfyddyd gyfoes yn yr ystafell ddosbarth: Canolbwynt Uwchradd | Dydd Gwener, 13 Mawrth 2020, 9.30am-3.30pm |G39,  Stryd Oxford, Caerdydd CF24 3DT | Bydd yr artist, Holly Davey, yn hwyluso dau ddiwrnod hyfforddi i athrawon cynradd ac uwchradd fel ei gilydd i gynnig cefnogaeth i ddatblygu cyrchddulliau ymchwilio creadigol o ran chwilio cymdeithas, cymunedau ac achosion cysylltiedig. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhoi lle i athrawon fagu hyder, meithrin gwybodaeth a chwilio ffyrdd o ddefnyddio celfyddyd gyfoes i gefnogi’r amgylchfyd dysgu.

Byddwn yn ychwanegu mwy o ddigwyddiadau – ymgofrestrwch i’n enewyddion i gael bod ymhlith y cyntaf i glywed sôn!

 

 

 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD