7 Medi 2019

Ysgolion cynradd: codwch y BBC ddydd Iau yma (26/9/19) yn hwb i’ch disgyblion ei chychwyn hi ym myd cerdd â ‘Bring the Noise!’

Fyddech chi wrth eich bodd o ymwneud fwy â cherddoriaeth yn eich ysgol gynradd – yn neilltuol i’r rheini sydd ar gychwyn ar eu taith gerddorol? Wel i chi, ddydd Iau, 12 Medi am chwarter i ddau, gewch chi a’ch disgyblion ymuno â gwers gerddoriaeth fyw ar lein, i lansio menter addysg gerddoriaeth newydd gyffrous y BBC, ‘Bring the Noise‘, i blant 4-7 oed.

Mae ‘YolanDa Brown’s Bring the Noise Adventure’ yn cynnwys y canwr sacsoffon YolanDa Brown a’i band ac atyn nhw daw gwesteion arbennig i gyflwyno cysyniadau cerddoriaeth sylfaenol.

Bydd Bring the Noise yn cynnig adnoddau am ddim ynghlwm â’r cwricwlwm i athrawon a phlant pedair hyd at saith oed, caneuon wedi’u cyfansoddi’n arbennig ar hyd ac ar led amrywiaeth o genres, teclyn dysgu rhyngweithiol o’r enw Play It!, canllawiau techneg i athrawon, fideos ystafell ddosbarth a chynlluniau gwersi.

Beth arall gewch chi at eich defnydd?

  • Adnoddau addysgol un pwrpas, am ddim
  • Amrywiaeth o ffilmiau ac animeiddiadau i’ch ysbrydoli
  • Syniadau ar gyfer digwyddiadau ar hyd ac ar led calendr yr ysgol
  • Cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus
  • Adnoddau, syniadau a gweithgareddau am ddim yn gymorth i rieni gefnogi eu plant
  • Cynnwys ysbrydoledig cyffrous gan rai o’r enwau mwyaf o bob genres ar gerddoriaeth, ac amrywiaeth eang o gyrff cerddoriaeth a chreadigol

Codwch y rhaglen, a chael hwyl! Hwyrach y carech chi hefyd fwrw golwg ar ein digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus cerddoriaeth:

Gamelan yn yr ystafell ddosbarth | dydd Gwener, 8 Tachwedd 2019, 9.30am-4.30pm | Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Ac

Ofn canu? | dydd Iau, 6 Chwefror 2020, 7.00-10.00pm | yr Oedfan i’w chadarnhau

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD