25 Tachwedd 2019

Dod i’r lan o ran darllen ar gyfer y cwricwlwm newydd a’r Celfyddydau Mynegiannol – ein 8 blog uchaf

A gwyliau’r Dolig ar y trothwy efallai bod gennych ryw funud bach o’r diwedd i ddod i’r lan o ran darllen. Fynnen ni ddim er dim i chi golli ein holl byst blog gwych, felly rydym wedi casglu rhestr y mwyaf poblogaidd eleni – ac at hynny ambell un o’n ffefrynnau personol. Pob hwyl i chi’n darllen dros yr ŵyl!

 

Dysgu rhyngddisgyblaethol i’r Celfyddydau Mynegiannol: ydi gystal â’r sôn?

Kathryn Lewis, Pennaeth Adran y Celfyddydau Mynegiannol ar y pryd yn Ysgol Nantgwyn (ysgol newydd gynradd ac uwchradd ar y cyd), yn dweud ei dweud. Mae Kath bellach yn Ymgynghorydd Strategol Diwygio’r Cwricwlwm yng Nghonsortiwm Addysg Canol y De.

https://a2connect.org/interdisciplinary-learning-for-the-expressive-arts-is-it-all-its-cracked-up-to-be/

 

Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – adroddiad byr o’r digwyddiad

Gewch chi ambell i gip sydyn ar y cwricwlwm newydd i Gymru o’n casgliad Trydar a dolennau’n deillio o ddathliad pedwar diwrnod dysgu creadigol drwy’r celfyddydau a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru.

https://a2connect.org/lets-celebrate-creative-learning-through-the-arts-a-short-report-from-the-event/

 

Stafell celfyddydau mynegiannol Julia: ‘labordy prawf’ ar gyfer dysgu traws-gwricwlar, creadigol a chydweithredol

Julia Walker, athro yn Ysgol Gynradd Parc Jenner yn Y Barri ac un o’n Hyrwyddwyr Celfyddydau, yn sôn amdani’i hun yn defnyddio stafell celfyddydau mynegiannol newydd yn ‘labordy’ i roi cynnig ar syniadau a chyrchddulliau yn gymorth i blannu creadigrwydd drwy hyd a lled yr ysgol.

https://a2connect.org/julias-expressive-arts-room-a-test-lab-for-cross-curricular-creative-and-collaborative-learning/

 

Cymorth a chyngor ar gyfer arwain côr ysgol neu grŵp lleisiol


Awgrymiadau, dolennau ag adnoddau, ynghyd â meddyliau ynghylch manteision côr/grŵp lleisiol ysgol, rhag ofn bod gofyn dwyn perswâd ar eich tîm arwain!

https://a2connect.org/help-and-advice-for-leading-a-school-choir-or-vocal-group-plus-a-choral-conducting-masterclass-17-7-19-cardiff/

 

Disgyblion yn Ysgol Gymuned Tonyrefail yn amddiffyn y ddaear!

 

Rebecca Owens, Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Gymuned Tonyrefail yn dweud ei dweud ar sut y bu i ddiwrnod ymdrochi creadigol rhyng-blanedol helpu’r ysgol i roi ar waith ac ar brawf gyrchddulliau dysgu’r cwricwlwm newydd i Gymru.

https://a2connect.org/pupils-at-tonyrefail-community-school-defend-earth-to-an-inter-planetary-council-in-their-expressive-arts-immersion-day/

 

Fy nhaith yn y celfyddydau mynegiannol ac addysgu rheiddiadur

 

Kay Smith, Pennaeth Drama yn Ysgol Gyfun Pencoed yn trafod sut y bu athrawon yn Ysgol Gyfun Pencoed yn magu cyrchddull addysgu cyfannol, ymdoddol a sut y daeth disgyblion ac athrawon yn “feddylwyr beirniadol, a chanddyn nhw feddyliau creadigol a chwilfrydig”.

https://a2connect.org/my-expressive-arts-journey-and-radiator-teaching-by-kay-smith-head-of-drama-at-pencoed-comprehensive-school/

 

Pam dod ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol i’ch ysgol?


Fuoch chi’n chwarae gyda’r syniad o dod ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol i’ch ysgol? Ydych chi’n ansicr o’r manteision, neu sut i ddwyn perswâd ar eich prifathro? Dyma i chi saith rheswm yn gymorth i chi benderfynu:

https://a2connect.org/why-bring-an-artist-creative-or-cultural-organisation-into-your-school/

 

Gweithio gydag artistiaid, creadigolion a chyrff diwylliannol yn eich ysgol – rhestr wirio cydweithredu llwyddiannus

 

A’r cwricwlwm newydd yn cael ei lansio ym mis Ionawr, hwyrach eich bod yn ystyried dod ag artist, creadigolyn neu gorff diwylliannol i’ch ysgol i symbylu meddwl newydd yn y Celfyddydau Mynegiannol neu ddysgu creadigol. Bydd y rhestr wirio fuddiol yma’n eich arwain chi drwy bopeth mae gofyn i chi feddwl amdano, gan gynnwys y trafodaethau cyntaf, cynllunio, a chyflenwi.
https://a2connect.org/working-with-artists-creatives-and-cultural-organisations-in-your-school-a-checklist-for-successful-collaboration/

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


 

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD