29 Ionawr 2020

Cyngor ar ddefnyddio cerddoriaeth yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Cerddoriaeth #1

Mae cerddoriaeth yn tannu’r dychymyg a theimladau. Bydd gwrando ar gerddoriaeth yn wych i ddatblygu llafaredd eich dysgwyr.

Gofynnwch i’r dysgwyr disgrifio cerddoriaeth, a rhoi eu barn gyda rhesymau. Trwy addysgu’r eirfa berthnasol i ddisgrifio a thrafod yr elfennau cerddorol, bydd sgiliau dadansoddi’r plant yn cael eu datblygu.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Cerddoriaeth #1: Trafod Cerddoriaeth

GWEITHGAREDD 1:  Dim atebion anghywir

Mae’r gweithgaredd hon yn cysylltu delweddau a cherddoriaeth gyda themâu a syniadau, sy’n helpu meithrin sgiliau feddwl a’r dychymyg. 

  1. Rhowch daflen i’ch dysgwyr gyda lluniau atgofus arno. Gall fod rhain wedi’u cysylltu gyda’ch thema neu gasgliad i ysbrydoli meddwl tu hwnt i’r amlwg. 
  2. Chwaraewch darn o gerddoriaeth i’r dysgwyr, rhwybeth cerddorfaol neu sydd gyda sawl elfen gerddorol ddiddorol ynddo, er mwyn ysbrydoli amrywiaeth o ymatebion a syniadau. Rhowch iddyn nhw dim cyd-destun na hanes i’r darn, a synnwch ar yr atebion diddorol. 
  3. Wrth eu bod yn gwrando ar gerddoriaeth gofynnwch pa un o’r delweddau y maen nhw’n meddwl ydyw. Beth sy’n gadarnhaol iawn am y gweithgaredd yma yw’r ffaith fod dim atebion cywir nac anghywir, beth sy’n bwysig yw bod eich disgyblion yn gallu esbonio’r penderfyniad y gwnaethon nhw. 
  4. Yn y diwedd efallai fyddech yn hoffi rhannu ychydig o gyd-destun neu brofiad bywyd y cyfansoddwr, a gofynnwch os mae hyn yn newid beth maent yn meddwl oedd y cyfansoddwr eisiau cyfathrebu gyda’r darn. Pwysleisiwch nid ydy’r ffaith oedd gan y cyfansoddwr bwriad arbennig yn golygu fod eu syniadau yn anghywir, achos mae modd dehongli darn o gerddoriaeth mewn sawl ffordd wahanol!  

GWEITHGAREDD 2:  Fy hoff gerddoriaeth

Gwrando a disgrifio

Cefnogwch eich dysgwyr i fagu dealltwriaeth a hyder wrth ddadansoddi a gwerthfawrogi cerddoriaeth trwy neilltuo 5 munud yr wythnos ar gyfer gwrando a thrafod darn o gerddoriaeth. Dechreuwch gyda eich hoff ddarn o gerddoriaeth chi, ac wedyn gwahoddwch eich dysgwyr i ddod â’u hoff ddarnau nhw i mewn i rannu gyda’r dosbarth. Cadwch arddangosfa ar eich wal o’r Elfennau Cerddorol (isod). Mae gwrando a thrafod y gerddoriaeth yn rhoi’r cyfle i ddefnyddio’r eirfa yma mewn cyd-destun, a thrafod pam mae’r cyfansoddwyr wedi penderfynu mynegu eu syniadau yn y modd yma. Gadewch i’ch agwedd cadarnhaol a’ch mwynhad o wrando ar gerddoriaeth ysbrydoli’r dysgwyr! 

Deall geirfa – yr Elfennau Cerddorol 

Traw – Pa mor uchel neu isel yw’r gerddoriaeth.?

Hyd- hyd y nodau neu’r seiniau sy’n ffurfio’r gerddoriaeth, ydyn nhw’n fyr ac yn siarp ynteu’n hir ac yn estynedig?

Deinameg – a yw’r gerddoriaeth yn uchel ynteu’n dawel, sut y mae’n newid ei huchder?

Tempo – Cyflymdra neu tempo’r gerddoriaeth, a yw hi’n araf ac yn hamddenol neu’n swnio fel petai ar frys!

Timbre – Lliw tôn y gerddoriaeth, a yw hi’n wibiog ynteu’n diasbedain? Mae hyn yn ardderchog i gael gan eich disgyblion ddefnyddio ansoddeiriau uchelgeisiol.

Ansawdd – Oes gan y gerddoriaeth un sain, fel unawd ffidil, ynteu lond gwlad o seiniau gyda’i gilydd, fel cerddorfa?

Adeiladwaith – A yw’r gerddoriaeth mewn gwahanol adrannau fel pennill a chytgan? Ydy’r cyfansoddwr yn defnyddio ailadrodd, elfennau annisgwyl neu drobwyntiau penodol? Ydy seiniau gwahanol yn cael eu gorwedd un o dan y llall, ac os felly ydyn nhw’n gwrthgyferbynnu neu’n cyfatebu’n dda gyda’i gilydd?   

Distawrwydd – A yw’r gerddoriaeth yn defnyddio munudau o ddistawrwydd?

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth

CYSYLLTIADAU: Mwy o weithgareddau i’ch dysgwyr (Saesneg yn unig)

http://www.sfskids.org/

https://www.classicsforkids.com/

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/music.shtml

http://thesongwritingdoctor.com

https://www.intofilm.org/resources/67

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.

Mae hwn yn #1 o 3 adnodd Cerddoriaeth a fideo.

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD