3 Chwefror 2020

Cyngor ar ddefnyddio cerddoriaeth yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau dim Ffriliau – Cerddoriaeth #2

Dechreuwch defnyddio rhythmau cerddorol tra’n datblygu geirfa

Mae dysgwyr yn gallu dechrau cyfansoddi cerddoriaeth gyda geiriau a symbolau wedi’u gosod allan mewn grid

Mwynhewch perfformio fel grŵp

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Cerddoriaeth #2: Datblygiad cerddorol a rhythm

GWEITHGAREDD 1:  Rhythm geiriau

Mae’r gallu i gadw amser a dilyn rhythm yn sgil hanfodol wrth greu cerddoriaeth. Mae’r gweithgaredd yma’n gyflwyniad gwych i rythm wrth archwilio’ch themâu ar draws y cwricwlwm. 

Fel hyn mae’n gweithio: gofynnwch i’ch disgyblion feddwl am bedwar gair sy’n gysylltiedig â’ch thema. Mae angen iddyn nhw feddwl am un gair unsill, gair deusill, gair teirsill a gair pedeirsill.

Felly, i gyd-fynd gyda gwaith ar siapiau gallech chi gael: sgwâr, cylchyn, octagon a hanner cylchyn.

Mae’r dewis thema yn eang, gan y bydd gair unsill/deusill/teirsill a.y.b. mewn unrhyw bwnc yr ydych yn astudio. 

Byddwch mor greadigol a hoffech fod, gallech herio gan roi thema gwahanol i bob grŵp i weld sawl gair gwahanol gallech ei gael.

GWEITHGAREDD 2:  Cyfansoddi cerddoriaeth mewn grid

Wrth ysgrifennu a chyfansoddi cerddoriaeth, mae gwahanol rythmau (fel y rhythm geiriau uchod) neu seiniau cerddorol yn gallu cael ei gynrychioli gan unrhyw symbol o gwbl, nid mond y rai traddodiadol.  Caniatewch y dysgwyr y rhyddid a chyfle i fod yn greadigol trwy ofyn iddyn nhw ddyfeisio symbolau eu hunain i gynrychioli’r seiniau maen nhw wedi dewis. Gofynnwch yn gyntaf i’r dysgwyr creu allwedd sy’n dangos eu dewisiadau o ba air/symbol sy’n mynd gyda phob symbol. 

Nesaf rhowch grid i’r dysgwyr sy’n cynrychioli’r amser yn y gerddoriaeth. Mae dysgwyr yn rhydd i roi’r symbolau o fewn y grid yn unman i gyfansoddi darn o gerddoriaeth. Gallent greu patrymau sain sy’n cynnwys ailadrodd, neu mewn cyfres ABA er enghraifft. Opsiwn arall yw bod patrymau adlewyrchol yn y patrymau.

Unwaith mae’r grid yn llawn mae’r cyfansoddiadau yn barod i ymarfer a’u perfformio. Gallwch ofyn i’r grwpiau chwarae o flaen pawb a hyd yn oed dysgu’r rhythmau i’w gilydd. Mae hyn yn rhagarweiniad ardderchog i chwarae ensemble. 

GWEITHGAREDD 3: Dysgu offeryn

Mae recorders, glockenspiel neu iwcalili i gyd yn offerynnau syml gall plant dysgu’r sgiliau sylfaenol, unwaith maent yn hyderus yn darllen a dilyn cyfarwyddiadau cerddorol a chyfansoddiadau grid. Mae dysgu offeryn fel dosbarth cyfan yn gallu cynnig gweithgaredd wythnosol sy’n heriol ond gyda manteision syfrdanol am les, canolbwyntio a datblygu’r teimlad o berthyn â chymuned. Cewch nifer o wefannau sy’n cynnig cerddoriaeth pop gyfoes i chwarae arcedau, felly byddwch ddewr a rhowch gynnig arni! 

Ble nesaf a ble i chwilio am gymorth

CYSYLLTIADAU: Mwy o weithgareddau i’ch dysgwyr (Saesneg yn unig)

http://www.sfskids.org/

https://www.classicsforkids.com/

http://www.bbc.co.uk/schools/websites/4_11/site/music.shtml

http://thesongwritingdoctor.com/

https://www.intofilm.org/resources/67

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.

Mae hwn yn #2 o 3 adnodd Cerddoriaeth a fideo.

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD