23 Chwefror 2020

Cyngor ar ddefnyddio ffilm a chyfryngau yn y dosbarth – cyfres fideo Sgiliau nid Ffriliau – Ffilm a Chyfryngau #2

Mae gwneud ffilmiau’n gofyn am gydweithredu, cynllunio a dychymyg. Dysgwch sgiliau allweddol o bob cwr o’r cwricwlwm, o ysgrifennu i TGCh. Cyffrous a chreadigol!

Paid becso am yr herion, cofiwch fod yna llwyth o diwtorials ar gael ar-lein. Heriwch eich dysgwyr i ddatrys mân broblemau technegol eu hunain.

Llwythwch y blog hwn i lawr fel taflen adnoddau.

Ffilm a Chyfryngau #2: Gwneud ffilmiau gyda’ch dosbarth

Gweithgaredd 1:  Cyflwyno ‘saethiadau’ a ‘byrddau stori’

Caiff ffilmiau eu wneud gyda sawl ‘saethiad’ gwahanol, er enghraifft saethiad eang (wide shot), a saethiad agos (close-up shot). Byddai gwneuthurwyr ffilmiau yn defnyddio ‘byrddau stori’ i gynllunio y saethiadau am eu stori. Gallem ddefnyddio byrddau stori a’r cysyniad o gyfres o saethiadau i gefnogi’r dysgwyr i strwythuro eu gwaith ysgrifenedig. 

Rydych yn gallu ffeindio byrddau stori (Saesneg yn unig) o ffilmiau enwog yma. Beth sy’n arbennig am y gwefan hon yw fod ganddo byrddau stori llaw yn llaw gyda’r olygfeydd gorffenedig o’r ffilmiau yma. Dangoswch bwrdd stori i’ch disgyblion a gofynnwch iddyn nhw adnabod pa saethiadau mae’r gwneuthurwyr ffilm wedi’u dewis a pham. 

Wedyn gofynnwch i’ch disgyblion ysgrifennu brawddeg neu paragraff sy’n disgrifio pob saethiad mewn olygfa cyfan. Gyda saethiad eang byddai’r dysgwyr angen sefydlu’r atmosffer gan ddisgrifio’r pethau sy’n mynd ymlaen o’u cwmpas yn y lleoliad, byddai saethiad agos yn yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu am yr emosiynau mae’r cymeriad yn teimlo. Gyda saethiad canolig gyda dau cymeriad yn gyfle i ysgrifennu dialog. Mae hyn yn rhoi fframwaith i ddysgwyr ar gyfer ysgrifennu paragraffau neu brawddegau gyda digwyddiadau perthnasol, manylder a iaith disgrifiadol.

Gweithgaredd 2: Ffilmio cyfres o saethiadau 

Nawr bod y dysgwyr yn deall sut mae gwneuthurwyr ffilm yn creu cyfres o saethiadau, gallent ceisio ffilmio golygfa ei hunain. Gofynnwch i’r dysgwyr feddwl am rhywbeth byr a syml y gallent ffilmio. Gallai fod yn ddawns. Drama fer, neu tric hud. Unrhywbeth sy’n llai na munud a gall ei wneud yn ddiogel mewn ardal bach. 

Nesaf, gofynnwch iddyn nhw creu bwrdd stori i gynllunio’r saethiadau y hoffent defnyddio am bob ran o’r gweithgaredd. Rhowch iddyn nhw limit o 5 saethiad a gofynnwch iddyn nhw cynnwys cymysgedd o saethiadau: eang, agos a chanolig. Gofynnwch iddyn nhw ysgrifennu nodiadau am ongl y camera (er enghrifft isel, ar lefel y llygad, neu o uwchben). Gallech lawrlwytho templed (yn Saesneg) yma

Unwaith mae gennyn nhw cynllun, gofynnwch iddyn nhw ei ffilmio a’i olygu at ei gilydd. Cofiwch does dim rhaid i chi fod yn ddewin technoleg, mae’ch disgyblion wedi eu magu gyda’r technoleg yma ac mae cannoedd o fideos a thiwtorials arlein. Mae iPads a dyfeisiadau llechen yn ardderchog i wneud ffilmiau gyda phobl ifanc gan eu bod yn gallu gwneud yr holl broses ar un ddyfais, o’r sgriptio i’r ffilmio i’r dangos ar sgrîn. 

Wedi i’r ffilmio gorffen gofynnwch iddyn nhw ei dangos i’r dosbarth a gofyn pam y gwnaethon nhw dewis y saethiadau yna. Dyma ffordd gwych i annog myfyrio a gwella tra’n datblygu llafaredd y dysgwyr.

Gweithgaredd 3: Ffilmio fideo sut-i-wneud

Mae ffilmiau ar gyfer cyfathrebu. Nawr fod gan eich dysgwyr profiad o greu cyfres o saethiadau, gallech eu herio i greu ffilm sy’n cyfathrebu syniadau. Enghraifft da fyddai ffilmio arbrawf gwyddonol. Rhaid iddyn nhw gwneud ffilm sy’n esbonio’r dull digon dda fel y gall y gwylwyr ailadrodd yr un arbrawf heb gwybodaeth ychwanegol. Gofynnwch i’ch dysgwyr ddewis onglau camera a saethiadau sy’n dangos yr holl camau pwysig o’r arbrawf mewn arddull clir, dealladwy. 

Ble nesaf  a ble i chwilio am gymorth

Gwefannau i ddarganfod mwy o wybodaeth (Saesneg yn unig)

www.intofilm.org/resources

www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-education-look-again-teaching-guide-to-film-and-tv-2013-03.pdf

https://www.studiobinder.com/blog/storyboard-examples-film

https://boords.com/storyboard-template

Dyma’r cyfres o 15 adnodd ‘Sgiliau Syml’, sy’n cyd-fynd gyda fideo ar-lein o’r un enw.

Mae hwn yn #2 o 3 adnodd Ffilm & Chyfryngau sy’n cyd-fynd â fideo.

Mae Hyrwyddwyr Celfyddydau A2 Clymu yn athrawon sy’n gweithio gyda ni i rannu eu profiad ac ymarfer da gydag ysgolion/athrawon eraill yn yr ardal.


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD