26 Mawrth 2020

Dolenni at gyngor ac adnoddau ar gyfer gweithwyr llawrydd y celfyddydau yng Nghymru y mae COVID-19 yn effeithio arnynt

Rhowch wybod i ni drwy ein sianeli Facebook neu Twitter, neu anfonwch e-bost, os oes gennych wybodaeth ddefnyddiol i’w hychwanegu.

Llinell gymorth Cyllid a Thollau ar gyfer gweithwyr llawrydd a hunangyflogedig 0800 0159 559. Oriau agor 8am-8pm (Llun i Gwener) ac 8am-4pm (Sadwrn).

Cronfeydd caledi ar gyfer gweithwyr llawrydd a hunangyflogedig

Cyngor gan seicolegydd am siarad â phobl ifanc am COVID-19

Rhwydwaith Artistiaid A-N

https://www.a-n.co.uk/news/coronavirus-covid-19-information-and-guidance-for-artists-and-arts-organisers/

Gwaith gwrthfeirysol i weithwyr llawrydd a busnesau bach – grŵp Facebook

Arwyr Llawrydd – grŵp Facebook sy’n cynnwys cyngor defnyddiol am y sefyllfa bresennol

Cyngor Celfyddydau Cymru

https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/cyngor-celfyddydau-cymru-ymateb-i-coronafeirws-covid-19

https://arts.wales/news-jobs-opportunities/creative-learning-through-arts-responding-covid-19coronavirus

Arts Professional

https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/covidculture

Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol

https://www.creativeindustriesfederation.com/news/covid-19-guidance-sector

 Ffederasiwn Busnesau Bach

https://www.fsb.org.uk/campaign/covid19.html

IPSE, Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Annibynnol a’r Hunangyflogedig

https://www.ipse.co.uk/ipse-news/news-listing/coronavirus-ipse-activity-and-advice-freelancers.html

Ymunwch â bwrdd swyddi The Dots

https://the-dots.com/asks/search/lists/coronavirus-support-8#noscroll

Cyngor defnyddiol i bob busnes a sefydliad

https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-dixcart-legal-flags-businesses-mel-smith/

https://www.dixcartuk.com/financial-assistance-for-businesses-during-the-coronavirus-crisis/


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD