27 Mawrth 2020

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch ni, ac fe ddiweddarwn ni’r rhestr:

Celfyddyd

10 dosbarth celf prifysgol y gallwch eu gwneud am ddim ar-lein

Ffilmiau dogfen am gelf, gyda phynciau’n amrywio o ffontiau i Banksy

Draw something classic – gêm tynnu lluniau gymdeithasol

Instagram Criw Celf – themâu dyddiol, cyfrannwch at eu horiel ar-lein

Dawns

Casgliad gwych o adnoddau, dawns a mwy – yn amrywio o weithdai ar-lein i berfformiadau wedi’u ffrydio’n fyw, gan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, gyda diweddariadau dyddiol

Dosbarthiadau dawns gydag Oti

Pecyn Addysg NDCWales Rygbi

Dosbarthiadau dawns a ffitrwydd wedi’u ffrydio’n fyw

Drama

Rhith-ddosbarthiadau theatr am ddim

Drama Ar-lein

Amgueddfeydd

Amgueddfeydd sydd â rhith-deithiau

Amgueddfa Prydain Llundain

Amgueddfa Louvre

Musee d’Orsay, Paris

Amgueddfa Genedlaethol Celf Fodern a Chyfoes, Korea

Casgliadau Amgueddfa Paris: Delweddau a Theithiau

Amgueddfa VanGogh: Amsterdam

Celfyddydau a diwylliant Google

Cerddoriaeth

Gwersi ukulele Cymraeg ar Facebook

Rhestr o gyngherddau Livestreamed

Cyngherddau cerddorfa glasurol Livestreaming am ddim

Livestream of Bands and artists Livestream o Fandiau ac artistiaid

Enwogion yn perfformio

Côr Rhithwir Facebook

Mei Gwynedd gwersi iwcalili

Canu Cymuned Treganna

Do Re Mi Caerdydd

Academi Cyfansoddwyr Barmy

Gwersi Cerdd Myleene Klass

Podlediad Cerddorol Rhyfeddol David Walliams

Canolbwynt syniadau Creative Kids

Gwersi cerddoriaeth ar lein

Your Space

Musictutors.co.uk

Soundfly – yn cynnwys gwersi am ddim

Music Gurus –  gyda gwersi am ddim gan Grŵp Cerdd Warwick

Gweithdai am ddim yn defnyddio’r corff fel offeryn taro

Y 10 Adnodd Gorau i helpu athrawon cerddoriaeth i osod gwaith i ddisgyblion

Moog a Korg yn cynnig apiau syntheseiddwyr am ddi

Y rhestr ddelfrydol o gemau addysg cerdd ar-lein

Mae gan Youth Music Network lawer o ddigwyddiadau, ac mae llawer ohonyn nhw ar-lein ac am ddim

Traws-gelfyddydol

Culture in Quarantine – rhith-ŵyl gan y BBC – yn dod yn fuan

Gweithgareddau amrywiol

https://whatson4kids.co.uk/digital-activities-fun-at-home

https://www.scouts.org.uk/the-great-indoors

https://www.commoncraft.com/video-packs

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD