Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau.

Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave – Live, a lywyddir gan Jonathan James, ac mae’r rhifyn cyntaf ar gael yn awr ar lwyfannau podledu poblogaidd yn cynnwys iTunes, Spotify, Google a llawer at hynny.

Mae yna dair rhain i’r Rhifyn Cyntaf – y ffidler pencampwriaethol Nicola Benedetti yn sôn am Concerto Ffidil Mendelssohn, y byddai wedi’i berfformio yn Neuadd Dewi Sant ym mis Mai 2020. Wedyn y cyflwynydd, yr arweinydd a’r arweinydd gweithdai Jonathan James yn sgwrsio â Nick Collon, arweinydd yr Aurora Orchestra.Yn olaf, dewch at Jonathan i’w glywed yn trafod yr Aurora Orchestra a’r Symffoni Eroica – i gyd yn wirioeddol ddiddorol ac mewn tameidiau byrion braf, hawdd eu treulio i holl garedigion cerddoriaeth glasurol.