Mae gennym ni fideos defnyddiol iawn i’w rhannu gyda chi i helpu’r rhai ohonoch sy’n astudio, neu’n edrych i astudio ar gyfer cerddoriaeth GCSE neu gerddoriaeth ALEVEL yng Nghymru.

Edrychwch ar y fideos adolygu hyn ar gyfer cwricwlwm cerddoriaeth CBAC a grëwyd gan ein ffrindiau yn Adran Gerdd Ysgol Penglais.

GCSE Cerddoriaeth

Fideo adolygu ar gyfer ‘Bagiau Llaw a Gladrags’ – Gwaith gosod (WJEC).

AS-LEVEL Cerddoriaeth

Fideo adolygu ar gyfer ‘Requiem Mozarts; Introitus ‘- Gwaith gosod (WJEC).