20 Mai 2020

Paratoi ar gyfer Cerddoriaeth GCSE ac ALEVEL yng Nghymru

Mae gennym ni fideos defnyddiol iawn i’w rhannu gyda chi i helpu’r rhai ohonoch sy’n astudio, neu’n edrych i astudio ar gyfer cerddoriaeth GCSE neu gerddoriaeth ALEVEL yng Nghymru.

Edrychwch ar y fideos adolygu hyn ar gyfer cwricwlwm cerddoriaeth CBAC a grëwyd gan ein ffrindiau yn Adran Gerdd Ysgol Penglais.

GCSE Cerddoriaeth

Fideo adolygu ar gyfer ‘Bagiau Llaw a Gladrags’ – Gwaith gosod (WJEC).

AS-LEVEL Cerddoriaeth

Fideo adolygu ar gyfer ‘Requiem Mozarts; Introitus ‘- Gwaith gosod (WJEC).

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD