Chwilio am rywbeth creadigol i’w wneud â phlant iau? Edrychwch ar sianel YouTube Emma Prentice i ddysgu sut i wneud llawer o greadigaethau celf hardd.

Mae Emma yn artist gweledol cymunedol sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae Emma wedi gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys plant ac oedolion o wahanol gefndiroedd a galluoedd. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Emma edrychwch ar ei gwefan: http://emmaprentice.co.uk/

Gwneud Pili-pala

Gwneud Enfys