25 Mai 2020

Celf Emma i blant

Chwilio am rywbeth creadigol i’w wneud â phlant iau? Edrychwch ar sianel YouTube Emma Prentice i ddysgu sut i wneud llawer o greadigaethau celf hardd.

Mae Emma yn artist gweledol cymunedol sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae Emma wedi gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys plant ac oedolion o wahanol gefndiroedd a galluoedd. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Emma edrychwch ar ei gwefan: http://emmaprentice.co.uk/

Gwneud Pili-pala

Gwneud Enfys

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD