20 Gorffennaf 2020

Symud yn yr Awyr Agored Mawr

Croeso i’n tudalen Gweithgareddau Symud a Dawns. Dewch i ymuno â’n dawnswyr rhyfeddol bob wythnos yn ystod ein Gŵyl Ty Allan o Ddrysau ar gyfer Symud yn yr Awyr Agored Mawr. Bydd y sesiynau hyn yn cadw’r teulu cyfan yn egnïol ac yn symud yr haf hwn. 

Beth sy’n dod i fyny?

20 Gorffennaf 2020 – 

Cynhesu gydag Aisling a Liam a dysgu rhywfaint o goreograffi. Dwy lefel gallu ar gael i ddewis ohonynt. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

27 Gorffennaf 2020 – 

Dosbarth mwy traddodiadol i gael eich corff i symud. Wedi’i anelu at symudedd, hyblygrwydd a chryfder. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

3 Awst 2020

Byrfyfyrio creadigol wedi’i seilio ar dasgau. Archwilio a dysgu am yr ochr greadigol o fewn dawns. Cyflwynir yn ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

10 Awst 2020

Ymunwch ag Aisling a Liam ar gyfer ein sesiwn olaf lle maen nhw’n cymryd ychydig bach o bob un o sesiynau’r wythnosau blaenorol i ddangos i chi sut i roi dawns at ei gilydd.

Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

Symud yn yr Awyr Agored Mawr

Ymunwch ag Aisling Baxter a Liam Wallace ar gyfer sesiwn 1 o 4, gan ddechrau gyda chynhesu a symud i ddysgu a pherfformio rhywfaint o goreograffi yn yr awyr agored hyfryd. Bydd ein tîm yn mynd trwy’r cam wrth gam arferol gyda fersiwn reolaidd ac uwch i ddewis ohono. Cyflwynir y sesiynau hyn yn ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg.

Ymunwch â ni am ddosbarth mwy traddodiadol ar gyfer yr holl symudwyr a siglwyr allan yna i gael curiad y galon i fynd. Dilynwch ein tîm trwy gyfres o ymarferion sydd wedi’u cynllunio ar gyfer symudedd, hyblygrwydd a chryfder ynghyd â chael amser da! Cyflwynir yn ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg.

Mae’r wythnos hon yn ymwneud â gwaith byrfyfyr creadigol wedi’i seilio ar dasgau. Bydd ein tîm yn eich annog i symud, archwilio a dysgu am yr ochr greadigol ym myd dawns, fodd bynnag, mae’n naturiol i chi. Cyflwynir yn ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg.

Ymunwch ag Aisling a Liam ar gyfer ein sesiwn olaf lle maen nhw’n cymryd ychydig bach o bob un o sesiynau’r wythnosau blaenorol i ddangos i chi sut i roi dawns at ei gilydd.

https://artsactive.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/my-visual_47374939-1.png

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD