Croeso i’n Bathodynnau Pwytho Tiwtorial Colograff. Dewch i ymuno â’n tîm o artistiaid bob wythnos yn ystod ein Gŵyl Tŷ Allan o Ddrysau ar gyfer gweithgareddau celf hwyliog, cyfeillgar i deuluoedd i ddiddanu’r teulu cyfan yr haf hwn.

Ymunwch â Marion Cheung wrth iddi eich tywys trwy sut i bwytho bathodynnau o decstilau yn y sesiwn diwtorial fideo hon.