Partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru yw ArtWorks Cymru sy’n datblygu arfer, yn cefnogi hyfforddiant a datblygu gyrfa, ac yn eiriol dros gelfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Ariennir ArtWorks Cymru yn ôl prosiectau ac mae’n creu rhaglenni o waith dan arweiniad gwahanol bartneriaid i hybu ei nodau.

Mae rhaglen 2019– 2021 ArtWorks Cymru yn canolbwyntio ar ddatblygu Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru, datblygu model annog ar gyfer artistiaid cyfranogol llawrydd, a chynnig hyfforddiant i bartneriaeth ArtWorks Cymru. Yn yr un modd â’n dwy raglen flaenorol, mae ArtWorks Cymru yn ymroddedig i wneud ein gwaith mor hygyrch â phosibl a bydd pob cynnig sy’n rhan o’r rhaglen yn agored i unrhyw artist neu sefydliad yng Nghymru.

Mae partneriaeth ArtWorks Cymru ar gyfer rhaglen 2019 – 2021 fel a ganlyn:

Addo Creative, Actifyddion Artistig (partner arweiniol), Artis Community Cymuned, Arts Connection, Canolfan Mileniwm Cymru, Celf ar Blaen, Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, Cerdd Gymunedol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Engage Cymru, FIO, Forget-me-not Productions, Fran Wen, Gwent Arts in Health, Llenyddiaeth Cymru, Mess up the Mess, National Theatre Wales, Nofit State Circus, Omidaze Productions, Opera Cenedlaethol Cymru, Operasonic, Rubicon Dance, Sherman Cymru, SPARC, Theatr Borough y Fenni, Theatr Genedlaethol Cymru a The Republic of the Imagination.

Oherwydd newid yn y staff, rydym yn awr yn chwilio am Reolwr Partneriaeth i reoli’r gwaith o gwblhau rhaglen 2019-21. Bydd y swydd Rheolwr Partneriaeth dan gontract i’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig ac yn cynnwys 31 diwrnod o waith o fis Tachwedd 20 i fis Mehefin 2021.

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau drwy anfon datganiad o ddiddordeb a CV gyfredol i a2@artsactive.org.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 30 Hydref

Er mwyn cael gwybod sut i ymgeisio ac i lawrlwytho disgrifiad swydd, ewch i DOLEN YMA