Fel rhan o’n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae’r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a’n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i’w dysgu gartref a’u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth yn yr ysgol.

Mae ein pecynnau Melodies & Maestros yn dod mewn 3 cham gwahanol i chi ddewis ohonynt – Dechreuwr, Canolradd a Maestro. Dewiswch pa un rydych chi’n meddwl sy’n addas i chi, lawrlwythwch a mwynhewch!

Pecynnau Addysg – Ar gael i’w dysgu o Keystage 2+ (gan gynnwys oedolion!)

Dechreuwr

Canolradd

Maestro

A welsoch chi’r sgwrs ryfeddol gan Jonathan James ar Hanes Cerddoriaeth? Efallai y bydd yn eich helpu gyda’ch ymchwil am atebion. Peidiwch â phoeni, gallwch chi edrych arno o hyd yma: