1 Rhagfyr 2020

Classical Roadmap: Cytgord a Lles – Cysylltiadau Cerdd

Eisteddwch yn ôl ac ymlacio ac ymunwch â Dr Keith Chapin i gael sgwrs i gyd am Harmony, Llesiant a’r cysylltiadau cerddorol rhyngddynt.

“Mae ymchwil diweddar yn cadarnhau’r hyn rydyn ni i gyd yn ei wybod yn reddfol. Mae cerddoriaeth yn hanfodol i’n lles. Ond sut wnaeth pobl siarad am hyn cyn i les ddod i mewn i’n geirfa? Yn bwysicach fyth, sut y gwnaeth cerddorion geisio hyrwyddo hapusrwydd o’r fath? Yn y sgwrs hon, Edrychaf yn ôl at y syniad o gysylltiad rhwng cytgord y bydysawd, cytgord yr enaid, a seinio cytgord ac olrhain ei droadau rhyfeddol fel yr adlewyrchir yng ngherddoriaeth Josquin, Bach, Beethoven, Brahms, Hindemith, a. BYDD yr enghraifft olaf yn syndod. “

Mae’r sgyrsiau ffrydiedig awr hyn o FYW yn rhan o Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol Arts Active, ac yn cefnogi’r rhaglen Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant.

Mae’r sgyrsiau’n pacio gwybodaeth hanfodol a tidbits hynod ddiddorol i mewn o fewn awr. Boed yn newydd ac yn chwilfrydig i’r olygfa neu’n gyn-filwr cyngerdd, bydd digon yno i chi ei fwynhau.

https://artsactive.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/Arts-Active-ICS-Extras-Autumn-Programme-724×1024.png

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD