28 Chwefror 2021

Gwanwyn prysur iawn hyd yn hyn …

Mae dechrau gwych 2021 wedi bod ar gyfer pob un o’n prosiectau ac rydym yn falch iawn y gallwn barhau i redeg yr holl gyfleoedd gwych hyn trwy fformatau ar-lein. Roeddem am roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi yn gyflym am yr hyn y mae pob un o’n prosiectau wedi bod yn ei wneud ….


Hyd yn hyn mae ein rhaglen Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol wedi rhannu sgyrsiau Map Ffordd newydd, penodau newydd o’n cyfres podlediadau Upbeats, ac fe redodd ein cwrs Cyfansoddwyr Ifanc poblogaidd ar gyfer pobl ifanc 14 – 18 oed eto yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Mae gennym fwy o Sgyrsiau Map Ffordd, Podlediadau Upbeats, Pecynnau Addysg Melodies a Maestros, a mwy eto i ddod y Gwanwyn hwn.

Dewch o hyd i’n Podlediadau yma (neu ble bynnag rydych chi’n gwrando ar eich podlediadau): Braving the Stave (buzzsprout.com)
Dewch o hyd i adnoddau’r gorffennol a’n Pecynnau Sgyrsiau ac Addysg Map Map yma: Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol – Arts Active


Mae Criw Celf wedi bod yn cynnal gweithdai penwythnos bob dydd Sadwrn ers mis Ionawr ac maen nhw newydd orffen ein cyrsiau Hanner tymor ym mis Chwefror i gyd ar-lein. Mae’r cyrsiau wedi bod yn rhannu ystod o sgiliau a gweithgareddau creadigol dan arweiniad artistiaid fel gwrthrychau papur bach, graffiti, collage trosglwyddo, ffotograffiaeth, gwneud ffonau symudol, cerflunio, darlunio, darlunio gyda collage a dysgu sut i fod yn Feistr Gemau ar gyfer chwarae rôl gemau,

Ymhlith yr artistiaid mae Tom Burmeister, Bill Chambers, Carl Chapple, Lucy Dickson, Mohammed Hassan, Claire Hiett, Kyle Legall, Jon Ratigan, Alyn Smith, Tomos Sparnon, Aron Evans.

Bydd y cyrsiau hyn yn parhau gydag Egwyddorion Dylunio Graffig gyda’r Dylunydd Nic Finch, Lliwio y tu mewn i’r Llinellau gyda’r Darlunydd Julia Bethan, Patrwm Arwyneb gyda Jenna Clark, Yma ac acw gyda’r artist perfformio Jenny Cashmore ac Ailgylchu Cerddoriaeth gyda’r gwneuthurwr Pypedau Mandy Fancourt.

Ein cyrsiau sydd i ddod:

Bydd y cyrsiau hyn yn parhau gydag Egwyddorion Dylunio Graffig gyda’r Dylunydd Nic Finch, Lliwio y tu mewn i’r Llinellau gyda’r Darlunydd Julia Bethan, Patrwm Arwyneb gyda Jenna Clark, Yma ac acw gyda’r artist perfformio Jenny Cashmore ac Ailgylchu Cerddoriaeth gyda’r gwneuthurwr Pypedau Mandy Fancourt.

Dydd Llun 29 Mawrth 2021
Surface Pattern with Jenna Clark | Patrwm Arwyneb gyda Jenna Clark

Dydd Mawrth 30 Mawrth 2021
Here and There with Jenny Cashmore Yma a Thraw gyda Jenny Cashmore

Dydd Iau 1 Ebrill 2021
Recycle Music with Mandy Fancourt


Mae ein tîm Soundworks gwych yn dal i ddod â fideos wythnosol atoch sy’n cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube ar ddydd Mawrth rhwng 1:30 pm a 2:15 pm lle gallwch chi ymuno neu eistedd yn ôl, ymlacio a gwrando. Mae’r sesiynau hyn wedi’u hanelu at oedolion ag anableddau dysgu a chorfforol ac mae’r ffrydiau byw yn cael eu cynnal yn lle ein gweithdai dydd Mawrth rheolaidd sydd fel arfer yn cael eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant. Mae dolenni cyswllt â’n holl sesiynau yma:

Soundworks – Arts Active


Bydd Cerddorfa Agored yn dod â fideos ac adnoddau misol atoch yn eich annog i symud, cael creu cerddoriaeth ac i fwynhau straeon trwy wrando gweithredol. Rhyddhawyd ein fideo gyntaf ar gyfer y tymor hwn y mis hwn a gallwch edrych arno, a’n holl adnoddau o’r llynedd yma: Open Orchestras – Arts Active


Mae ein grŵp Gamelan oedolion, Caerdydd Gamelan, yn dal i gwrdd ar nos Fawrth, ac wedi bod ers mis Mawrth 2020, lle rydym yn gweithio ar gyfansoddi darnau gamelan newydd yn barod ar gyfer pryd y gallwn ddychwelyd i Neuadd Dewi Sant ac i’n hofferynnau gamelan.

Mae mwy o wybodaeth am Gamelan Caerdydd i’w gweld yma: Gamelan – Arts Active


Mae ein tîm Tiddly Prom yn gweithio y tu ôl i’r llenni ar ein gweithgareddau Haf i ddifyrru’ch rhai bach. Rydym yn brysur yn cynllunio, ysgrifennu, cyfansoddi, ffilmio a recordio yn barod i ryddhau llawer o gynnwys newydd cyffrous i chi yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2021.

Darganfyddwch fwy am Tiddly Prom yma: Tiddly Prom – Arts Active
Edrychwch ar ein rhestr chwarae YouTube o fideos Tiddly Prom drosodd ar ein sianel YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLagNc1Hy0DxKJs5lfbvMIcOoZVVERgoW6


            

Yn dod cyn bo hir

Gweld digwyddiadau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD