Soundworks yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.Mae oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu yn mynd i’r sesiynau ac mae’n rhoi’r gallu i gyfranogwyr archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.Yn ystod y sesiynau, caiff blociau adeiladu sylfaenol creu cerddoriaeth eu harchwilio a gan fod ar yr holl gyfranogwyr angen graddau amrywiol o gymorth gan eu gweithwyr cymorth. Mae’r gweithdai hefyd yn cynnig cyfle i ofalwyr ddatblygu sgiliau wrth ddefnyddio cerddoriaeth i adeiladu lefelau rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid.

Mae pob sesiwn yn cael ei chynnal yn ein stiwdio Lefel 1 yma yn Neuadd Dewi Sant. Mae’r holl sesiynau’n cael eu cynnal rhwng 1:30 pm a 3pm gyda mynediad trwy’r grisiau neu’r lifft sy’n mynd yn uniongyrchol i’r gofod. Mae croeso i gyfranogwyr ddod i’r gofod rhwng 12: 30pm ymlaen ac mae’n hollol rhad ac am ddim i gyfranogwyr fod yn bresennol.

Mae diogelwch ein cyfranogwyr a’n tiwtoriaid yn bwysig iawn i ni. Oherwydd yr amgylchiadau o amgylch yr achos COVID19 cyfredol, nid yw’r holl sesiynau Soundworks yn cael eu cynnal ar hyn o bryd nes y rhoddir rhybudd pellach. Isod fe welwch weithgareddau a cherddoriaeth i chi eu mwynhau gartref.

Bydd ein tymor Haf 2021 yn cael ei redeg trwy ffrwd fyw ar ein sianel YouTube ar y dyddiadau isod gan ddechrau am 1:30 pm gan bara tua 30 – 45 munud.

Arts Active YouTube Channel – https://www.youatube.com/channel/UCwCshpbK3kkyuchw-vLyWRg

Gallwch glicio ar bob dyddiad isod i gael dolen uniongyrchol i bob un o’r ffrydiau byw:

Dydd Mawrth 11 Mai 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 18 Mai 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 25 Mai 2021 – 1:30pm

WYTHNOS I FFWRDD

Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021 – 1:30pm

Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021 – 1:30pm