Cwrs Cyfansoddwyr Ifanc Hydref 2023

10:00AM - 1:30PM
Chapter Arts Centre

Ar y cyd â Chyfres Caerdydd Glasurol yn Neuadd Dewi Sant, bydd cwrs  Cyfansoddwyr Ifanc Actifyddion Artistig y tymor yma’n cael ei arwain gan y gyfansoddwraig o Gymru, Sarah Lianne Lewis, sy’n Gyfansoddwr Cyswllt gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar hyn o bryd.

Sarah yw’r ieuengaf a’r fenyw gyntaf erioed i wneud preswylfa o’r fath gyda’r gerddorfa, ac rydyn ni yn Actifyddion Artistig yn falch o gael Sarah gyda ni. 

Ar y cwrs y tymor yma, bydd y cyfranogwyr yn canolbwyntio ar ddysgu i gyfansoddi ar gyfer y trwmped, y clarinet, y ffidil, y bas dwbl, ac offerynnau taro ochr yn ochr ag ensemble UPROAR.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD