A2: Cysylltu – Creu Ffilmiau Dogfen Lefel Cynradd ac Uwchradd (CSC)

9:30AM - 3:00PM

Diwrnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus trochol sy’n canolbwyntio ar greu ffilmiau dogfen a gwneud y mwyaf o’r offer sydd ganddoch chi. Bydd gwahoddiad i chi ddod ag iPads neu gamerâu o’ch ysgol i’w defnyddio yn ystod y diwrnod, yn ogystal â chyfle ymarferol gydag offer ffilmio arall. Bydd y diwrnod yn eich tywys drwy gynllunio, ffilmio a golygu, ac felly os ydych chi am ddogfennu ar gyfer asesu neu greu ffilmiau fel rhan o’r cwricwlwm, bydd y diwrnod yn rhoi syniadau a sgiliau i’ch arfer addysgu

Cwrt Insole, y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 2LN

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD