A2: Cysylltu Hyder i ddysgu Arlunio yng nghyfnod Ysgol Primary (EAS)

2:00PM - 4:00PM

Bydd y ddwy sesiwn ar-lein 90 munud o hyd yma yn cefnogi athrawon yn y ffordd maen nhw’n gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu sgiliau cymryd risgiau creadigol drwy sgiliau arlunio. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu hyder wrth greu marciau, a byddan nhw’n cael eu grymuso i dderbyn ‘camgymeriadau’ fel rhan o’r broses greadigol. Bydd y sesiynau’n defnyddio dull dysgu cyfunol, gyda chlipiau fideo byw, cyflwyniadau PowerPoint, ynghyd â thasgau ymarferol. Bydd y sesiynau’n annog y cyfranogwyr i ystyried ffyrdd o wahodd eu disgyblion i wneud cysylltiadau ac i berchnogi rhannu gwybodaeth a dysgu. Bydd gan y sesiynau ofod i fyfyrio a thrafod. Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy. Bydd tasg ymarferol yn cael ei gosod i’w chyflawni rhwng y sesiynau.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD