A2: Cysylltu Hyder i ddysgu Cerddoriaeth yng nghyfnod Ysgol Primary (CSC)

2:00PM - 4:00PM

Dwy sesiwn yn cynnig ffyrdd newydd a gwahanol o gefnogi a dechrau creu cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth. Bydd Helen yn mynd â’r cyfranogwyr drwy ystod o ymagweddau creadigol hygyrch y gellir eu haddasu a’u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i ddatblygu sgiliau cerddoriaeth. Gan adeiladu a datblygu ar y deunydd a archwiliwyd yn y fideos Sgiliau dim Ffriliau, mae’r sesiynau yma’n ddelfrydol ar gyfer athro anarbenigol, ac yn cynnig ymagweddau tuag at gerddoriaeth sy’n cefnogi pob disgybl i fwynhau a chyfrannu.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD