A2: Cysylltu Hyder i ddysgu Dawns yng nghyfnod Ysgol Primary (CSC)

2:00PM - 4:00PM

Bydd y gweithdai dawns yma’n adeiladu ar y fideos “Sgiliau dim Ffriliau” er mwyn datblygu cymhwysiad ymarferol dawns yn yr ystafell ddosbarth. Drwy enghreifftiau, archwilio a thrafod, y nod yw datblygu hyder wrth baratoi ac arwain gweithgareddau dawns. Drwy ddefnyddio eich sgiliau gyda phynciau eraill ar y cwricwlwm, a’r adnoddau sydd ar gael i chi, byddwn yn gosod rhaglen o ddysgu dawns a fydd yn cyd-fynd â phynciau craidd.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD