A2:Criw Celf- Blwch Trysor 13-16 oed.

11:00AM - 4:00PM
Neuadd Trehopcyn

 

Bydd ‘Blwch Trysor’ y Prosiect yn galluogi cyfranogwyr i danio eu dychymyg ar daith trwy ddarganfod a chreu trysor ac yn y pen draw sylweddoli eu bod nhw eu hunain yn drysor. Bydd y prosiect hwn yn archwilio themâu caredigrwydd a chysylltiad â’r hunan ac eraill, gan feithrin hunan-barch a bydd yn cefnogi cyfranogwyr i roi cynnig ar gyfryngau celfyddydol cymysg e.e. clai, gwehyddu, coladu, peintio a gweithio gyda gwlân a rhaff i greu trysor.

Darperir yr holl ddeunyddiau

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD