Criw Celf – Arlunio fel Michelangelo Gweithdy blasu gyda’r artist Claire Hiett 8-11 oed

11:00AM - 3:00PM

Gyda’r artist Claire Hiett

Pam gwneud Celf? O ble y daeth? Pwy wnaeth e? Beth ydych chi’n ei weld? Oes gennych chi unrhyw syniadau am sut y gwnaeth yr artist hyn? a Pe gallai’r celfwaith hwn siarad, beth allai ei ddweud? – dim ond rhai o’r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn.

Yn y sesiwn hon byddwn yn annog edrych yn ofalus ac yna llawer o weithgareddau lluniadu hwyliog. Gall gwneud celf helpu i gryfhau dealltwriaeth plentyn a’i sgiliau meddwl beirniadol wrth iddo ddehongli’r hyn y mae’n ei weld mewn dau neu dri dimensiwn.

Clwb Bowls Nantymoel a Wyndham, Waun Fach Terrace, Nantymoel, CF32 7PR

Bydd pob deunydd yn cael ei ddarparu.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD