Criw Celf -Drawing through Stitch 11-15 oed

10:00AM - 4:00PM

Artist Alison Moger

Gan ddefnyddio trin papur a thecstilau gyda phwyth, dysgwch sut i greu darluniau deinamig.

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i wnio gwahanol bwythau brodwaith y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd. Byddwch yn cael eich cyflwyno i sgiliau trin papur gan gynnwys Plygu, Torri, Rholio…

Gan ddefnyddio’r technegau a ddysgwyd yn ystod y gweithdy byddwch yn creu gwaith celf unigol wedi’i frodio i fynd ag ef gyda chi.

Neuadd yr Eglwys Trelales, Stryd Fawr, Trelales, CF32 0HN

Darperir yr holl ddeunyddiau, ond dewch ag unrhyw ddelweddau papur neu eiriau yr hoffech eu defnyddio yn y gweithdy.

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD