Gamelan Caerdydd

6:00PM - 8:00PM
Chapter Arts Centre

Ein ensemble cymunedol yw Gamelan Caerdydd, sy’n cwrdd bob nos Fawrth. Mae’r repertorie yn cynnwys cerddoriaeth Jafanaidd draddodiadol a chyfansoddiadau gorllewinol ar gyfer gamlean. Mae gamelan yn set hynod o hyblyg o offerynnau, ac mae’n galluogi pobl o bob oed a gallu i gymryd rhan. Mae’r grŵp yn croesawu aelodau newydd i ymuno â’r grŵp gallu cymysg hwn, waeth faint o brofiad blaenorol sydd ganddyn nhw. Mae’r sesiwn yn cael ei chynnal yn Stiwdio Lefel 1 yn Neuadd Dewi Sant bob wythnos rhwng 6pm ac 8pm.

Cyfarwyddwr Cerddorol: Helen Woods | Cynhyrchydd Gamelan: Rhian Workman

Cerddorfa offerynnau taro Jafanaidd lawn yw gamelan Neuadd Dewi Sant, o weithdy Pak Tentrem Sarwento yn Jafa. Prynwyd y set gan Ymddiriedolaeth Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd gynt (Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig bellach), gyda chymorth grant y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Cyrhaeddodd y gamelan Gaerdydd ym mis Ebrill 1998. Ers hynny, mae miloedd o bobl o bob oed wedi dod o bell ac agos i fwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth gamelan Neuadd Dewi Sant. 

Caerdydd Glasurol

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael mwy o wybodaeth am holl weithgareddau Actifyddion Artistig, gan gynnwys ein cyngherddau cerddoriaeth glasurol ar draws Caerdydd.

Cofrestrwch nawr

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD