Dydd Mawrth 27th Chwefror 2024

Soundworks

1:30PM - 3:00PM
Canolfan Hamdden y Goellewin

Mae Soundworks, ein gweithdai creu cerddoriaeth i oedolion sydd ag anableddau dysgu ac awtistiaeth, yn cael eu cynnal yn Canolfan Hamdden y Goellewin yn ystod y tymor. Mae’r sesiynau cynhwysol hyn yn annog cyfranogwyr i fwynhau seiniau, rhythmau ac offerynnau mewn cyd-destun anffurfiol, hygyrch a diogel.

Yn ystod y sesiynau, bydd y cyfranogwyr yn edrych ar gerrig sylfaen cerddoriaeth, gyda chymorth ac anogaeth eu gofalwyr. Mae’r sesiynau hefyd yn rhoi cyfle i ofalwyr ddatblygu sgiliau sy’n golygu defnyddio cerddoriaeth i feithrin sgiliau rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid.

Dyma le creadigol sy’n llawn hwyl, yn gyfeillgar ac yn RHAD AC AM DDIM!

Mae croeso i aelodau newydd – cysylltwch â ni dros e-bost: a2@arts-active.org.uk

Soundworks runs from 20th Chwefror 2024 until 19th Mawrth 2024

  • 27th Chwefror - 1:30PM-3:00PM
  • 5th Mawrth - 1:30PM-3:00PM
  • 12th Mawrth - 1:30PM-3:00PM
  • 19th Mawrth - 1:30PM-3:00PM

Plwg yw’r lle i artistiaid ac athrawon ganfod a rhannu cyfleoedd addysgol celfyddydol gwych

plwg.cymru yw gwefan baru’r celfyddydau, diwylliant ac addysg ar gyfer Cymru gyfan, i gefnogi cydweithio rhwng athrawon, pobl greadigol, sefydliadau diwylliannol a’r celfyddydau.
ARCHWILIO CYFLEOEDD