Gŵyl Tŷ Allan FWY – Haf o Hwyl

Mae Gŵyl Tŷ Allan YN FYW Actifyddion Artistig yn dychwelyd yn 2022 yng ngŵyl Haf o Hwyl. 

Yn dilyn ‘Gwên o Haf’ a ‘Gaeaf Llawn Lles’ y llynedd, rydyn ni’n falch o gael ein comisiynu unwaith eto gan Gyngor Caerdydd, trwy brosiect Caerdydd sy’n Dda i Blant a Dinasoedd a Chymunedau UNICEF, i guradu a chynnal rhaglen gelfyddydau a diwylliant i blant a phobl ifanc y ddinas, wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru. #HafoHwyl.

Chwarae, Archwilio, Creu a Thyfu!

Drwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, mae Actifyddion Artistig yn gweithio gyda phartneriaid ledled y ddinas i gynnal ystod o ddigwyddiadau celfyddydol a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd rhwng 0 a 25 oed. Ein prif ddigwyddiad fydd Gŵyl Tŷ Allan YN FYW yng ngŵyl ‘Haf o Hwyl’ ar lawnt Neuadd y Ddinas, lle bydd rhaglen lawn o weithgareddau celfyddydol ac adloniant rhwng 23 Gorffennaf a 7 Awst.  

‘Allwn ni ddim aros i ddechrau ein rhaglen o weithgareddau creadigol, digwyddiadau a pherfformiadau i blant a phobl ifanc o bob oed. Ers haf diwethaf, rydyn ni wedi parhau i ddatblygu ein partneriaethau gyda sefydliadau allweddol ar draws y ddinas. Mae ganddon ni i gyd un nod cyffredin, sef cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc drwy gynnig cyfleoedd amrywiol i chwarae, archwilio, creu a thyfu, a gobeithiwn y bydd yn dod yn dod â llawenydd, yn gwella llesiant, datblygiad cymdeithasol, a chymaint mwy.’ Bryony Harris, Cyfarwyddwr Rhaglen Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig.

Ynghyd â hyn, byddwn ni hefyd yn mynd i ganolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid, a chanolfannau hamdden ar draws Caerdydd i gynnig mwy o  weithgareddau celfyddydol hwyliog sy’n addas i blant o bob oed. 

Gallwch archebu tocynnau i’r ŵyl bythefnos o hyd, Haf o Hwyl, drwy wefan #CaerdyddSynDdaiBlant: Haf o Hwyl : Child Friendly Cardiff

Mae rhagor o fanylion am raglen lawn Gŵyl Tŷ Allan YN FYW ar gyfer Gŵyl Haf o Hwyl i ddod yn fuan, ynghyd ag amserlen o weithgareddau ar safle’r ŵyl, sef lawnt Neuadd y Ddinas. www.artsactive.org.uk .

Mae’n bryd cael ychydig o hwyl yr haf yma!

PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10.am-12.30pm

Creu Llusernau

10am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

Citrus Arts (P) 
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Llusernau Drymio Affricanaidd Citrus Arts (P) /Cerdd Gymunedol Cymru (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-11am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

 Creu Llusernau Citrus Arts (P)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
 Creu Llusernau Drymio Affricanaidd Citrus Arts (P) / Cerdd Gymunedol Cymru
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Gweithdy creu sêr  Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain- Origami Florence Boyd (P) / Greta Baxter (G)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Drymio Affricanaidd Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain- Gweithdy Pypedau Cerdd Gymunedol Cyrmu (P) / Greta Baxter (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-11am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

Chwilod Clai Emma Prentice (P) 
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Bathodyn Drymio Affricanaidd Emma Prentice (P) /Cerdd Gymunedol Cymru (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Creu Hetiau Bwystfil Drymio Affricanaidd Nicola & Alice Fogaty (P) /Cerdd Gymunedol Cymru (G)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Hetiau Bwystfil Drymio Affricanaidd Nicola & Alice Fogaty (P) /Cerdd Gymunedol Cymru (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Crefft Wyneb i Wyneb Artist Meim Caroline Richards (P) / Dominika (G) 
1.3pm-4pm 1.30pm-4pm
Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain – ? Artist Meim Greta Baxter (P) /Dominika (G) 
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm
Gweithdy creu sêr  Artist Meim Florence Boyd (P) /Dominika (G)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain- ? Artist Meim / Dominika (G) 
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-11am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

Creu Hetiau Bwystfil Nicola & Alice Fogaty (P) 
1.3pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Hetiau Bwystfil Drymio Affricanaidd Nicola & Alice Fogaty (P) / Cerdd Gymunedol Cymru (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-11am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

Gweithdy Creu Sêr  Florence Boyd (P) 
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Crefft Wyneb i Wyneb Crefft Wyneb i Wyneb Caroline Richards (P) / Cerdd Gymunedol (G) 
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10.30am-11.15am & 11.45-12.30pm 10am-12.30pm
Barod   Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain ?  Helen Woods & Aisling Baxter (P) 
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Drymio Affricanaidd  Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain ? Cerdd Gymunedol Cymru (P)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10.30am-11.15am & 11.45-12.30pm 10am-12.30pm
Barod  Dylunio Conau Hufen Iâ Helen Woods & Aisling Baxter (P) / Emma Prentice (G)
1.3pm-4pm 1.30pm-4pm
Hudlath Natur  Hwyl Bwrdd Dy/Celf Wal Emma Prentice (P) 
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Creu Hetiau Bwystfil Hwyl Bwrdd Dy/Celf Wal Nicola & Alice Fogaty (P) 
1.3pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Hetiau Bwystfil Hwyl Bwrdd Dy/Celf Wal Nicola & Alice Fogaty (P) 
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Hudlath Natur  Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain -Gwau Sbwriel Emma Prentice (P) / Imogen Hopkins (G)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Cardiau Post i’r Dyfodol Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain – Gwau Sbwriel Emma Prentice (P) / Imogen Hopkins (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-12.30pm
Gweithdy Creu Sêr  Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain- Gwau Sbwriel Florence Boyd (P) / Imogen Hopkins (G)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Crefft Wyneb i Wyneb Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain- Gwau Sbwriel  Florence Boyd (P) / Imogen Hopkins (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm 10am-11am

Dawns Babanod 

11am-12.30pm

Ymlacio

Creu Hetiau Bwystfil Nicola & Alice Fogaty (P)
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Hetiau Bwystfil Drymio Affricanaidd Nicola & Alice Fogaty (P) / Cerdd Gymunedol Cymru (G)
PABELL GAZEBO ARTISTIAID
10am-12.30pm  10am-12.30pm
Creu Llusernau Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain ? Citrus Arts (P) 
1.30pm-4pm 1.30pm-4pm
Creu Llusernau Artisitiaid Ifanc Newydd yn Arwain ? Citrus Arts (P)