Hafan2021-08-16T14:47:52+01:00
Loading...

Yn cefnogi addysg a chynnwys y gynulleidfa a’r gymuned yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre.

Mae’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi addysg, cymunedau a phrojectau ymgysylltu â’r gynulleidfa o Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru) a’r Theatr Newydd (theatr Edwardaidd fawr ar gyfer perfformiadau yng Nghaerdydd).

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol. Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

Swyddi diweddar

Go to Top