Hafan2022-07-05T00:39:45+01:00
Loading...

Yn cefnogi addysg a chynnwys y gynulleidfa a’r gymuned yn Neuadd Dewi Sant.

Mae’r Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi addysg, cymunedau a phrojectau ymgysylltu â’r gynulleidfa o Neuadd Dewi Sant (Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru).

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol. Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

Swyddi diweddar

Yn Fuan!

Rydym yn gyffrous iawn i rannu newyddion gyda chi fod Arts Acrtive wedi cael eu comisiynu gan Gyngor Caerdydd, a gan UNICEF,  prosiect Child Friendly Cardiff,  Ffrindiau rhyngwladol dinasoedd a chymunedau, i arwain ar [...]

Go to Top