Fel rhan o’r Gyfres Glasurol yng Nghaerdydd rydym yn rhedeg ystod o “bethau ychwanegol” ochr yn ochr i ychwanegu at eich profiad yn ei gyfanrwydd.

Sgyrsiau Cyn Cyngherddau
Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

Llywyddion y Sgyrsiau:

Dr Jonathan James sy’n tynnu ar ei brofiad arwain a dysgu ill dau i draddodi darlithoedd brwd mewn oedfannau drwy hyd a lled y wlad. Mae’n gweithio’n gyflwynydd cerddorfeydd, yn cynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Bournemouth Symphony Orchestra a Royal Philharmonic, ac mae’n Gyfarwyddwr-Sylfaenydd Bristol Pre-Conservatoire.

Mae’r Dr Keith Chapin yn darlithio mewn cerddoriaeth yn Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd. Mae’n frodor o Alaska a weithiodd hefyd yn Efrog Newydd a Seland Newydd. Mae’n ffidler amatur gweithgar.

Sgyrsiau Map Clasurol
Crëwyd y ‘Sgyrsiau Map’ i’ch helpu i ddeall gwahanol gyfnodau a datblygiadau o ran cerddoriaeth glasurol. Maen nhw’n llawn gwybodaeth hanfodol a thameidiau diddorol mewn llai nag awr, ac maen nhw’n cael eu cyflwyno gyda Dr Jonathan James ar y piano. P’un a ydych chi’n newydd a llawn chwilfrydedd am y sin cyngherddau neu’n hen law arni, bydd digonedd i bawb ei fwynhau.

Stondin Artistiaid Ifainc
Cyn pob perfformiad yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn llywyddu perfformwyr ifainc o ysgolion cerdd y rhanbarth ar lwyfan dydd Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Mae’r perfformiadau yma’n para pum munud ar hugain fan bellaf a’u hamcan ydi cynnig cyfle i artistiaid ifainc roi stondin i’w medrau ac ehangu eu proffil yn gerddor. Mae hyn yn gyfle tan gamp i’r bobl ifanc yma sydd ar ddechrau’u taith gerddorol ac mae’n cynnig iddyn nhw’r cyfle i brofi gwaith rhai o’r perfformwyr a’r arweinwyr mwya’u bri yn y byd.

Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc
Mae hwn yn cynnig cyfle i gerddorion ifanc 14-18 oed sy’n frwd dros gerddoriaeth glasurol ddatblygu eu sgiliau mewn cyfansoddi, offeryniaeth a threfnu. Cynigir y cyfle gwerthfawr hwn i bobl ifanc a fydd yn dysgu ac yn gweithio ochr yn ochr â chyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr hynod brofiadol o Gymru i ddatblygu eu portffolio o waith.

Rhaglen Ysgolion

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i gynnig projectau cyfansoddi a pherfformio. Mae’r projectau hyn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn felly cysylltwch â ni i gael gwybod pa gyfleoedd cyffrous rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd.

Celfyddydau ac Iechyd

Mae rhaglen ein Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol hefyd yn ein gweld yn gweithio mewn cartrefi ymddeol a gofal ac yn cyflenwi’r Cynllun Cerddorfeydd Agored mewn ysgolion arbennig.

Podlediadau 

Yn cael eu cyflwyno gan Jonathan James, yng nghwmni Angharad Smith, neu ‘JJ a Haz’ fel y’u gelwir, mae’r ddeuawd fyrlymus hon yn pori drwy bob math o gerddoriaeth a genres, gan rannu gyda chi eu hoff ddarnau personol, ynghyd â rhai jôcs cerddorol sy’n ychwanegu teimlad chwareus ac anffurfiol i’r podlediad.

Mae podlediadau’n cael eu lanlwytho’n fisol a gellir cael gafael arnynt drwy’r rhan fwyaf o blatfformau podlediadau drwy chwilio ‘Braving the Stave’. Fel arall, cliciwch ar y botwm Podlediad yn y bar dewislen neu cliciwch yma: Braving the Stave

Adnoddau Ar-lein

Melodies & Maestros Cyfansoddwyr Benywaidd

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae'r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a'n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i'w dysgu gartref a'u [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Cyfansoddwyr Benywaidd

"Mae'r llwybr at gydraddoldeb wedi bod, ac yn parhau i fod, yn un cymhleth i gyfansoddwyr benywaidd. Byddwn yn edrych ar rai ffigurau allweddol sydd wedi beio'r llwybr i eraill eu dilyn cyn dathlu [...]

Melodies & Maestros Pecyn Cyfansoddwyr Croenliw

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae'r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a'n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i'w dysgu gartref a'u [...]

Haf Cyfansoddwyr Ifanc: Cwrs Ar-lein

Mae ein cynllun Cyfansoddwyr Ifanc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi bob tymor, lle byddwch chi'n cael eich tywys ac yn cael hyfforddiant ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, ac yn clywed eich cyfansoddiadau yn cael eu [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Cerddoriaeth Cysur

"Mae cymaint ohonom wedi gwneud cerddoriaeth yn ddewis cyntaf i ni gael cysur wrth i ni rîlio o'r galar y mae'r pandemig wedi'i achosi, yn unigol ac ar y cyd. Byddwn yn edrych ar [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Cyfansoddwyr Lliw

"Mae yna berygl i sgwrs o'r math hwn ddod i ben dim ond gorymdaith glib o gyfansoddwyr a oedd yn y gorffennol yn cael eu hystyried yn chwilfrydedd, yn aml yn cael eu bwrw [...]

Melodies & Maestros Pecyn Baróc

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae'r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a'n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i'w dysgu gartref a'u [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Y Cyfnod Baróc

"Roedd y cyfnod Baróc yn un o ddatblygiad cerddorol afradlon a beiddgar. Roedd offerynnau newydd, ffurfiau ac arddulliau newydd, a lleoliadau newydd. Byddwn yn codi'r stori o Vespers syfrdanol Monteverdi a'i olrhain drwodd i [...]

Cyflwyniadau Offerynnau

Fel rhan o'n rhaglen Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn ychwanegu nodwedd ar wahanol offerynnau cerdd. Bydd y fideos byr hyn yn rhoi canllaw manwl i chi ar sut maen nhw'n gweithio, sut maen [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Moderniaeth Gynnar

"Dechreuodd moderniaeth gynnar trwy gwestiynu popeth, gan gynnwys blociau adeiladu iawn cerddoriaeth. Roedd yn gyfnod cyffrous, radical, a bydd y sgwrs hon yn talu gwrogaeth i'r gwrthryfelwyr a'r gweledigaethwyr hynny a luniodd yr ugeinfed [...]

Cyfansoddwyr Ifanc y Gwanwyn: Cwrs Ar-lein

Mae ein cynllun Cyfansoddwyr Ifanc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi bob tymor, lle byddwch chi'n cael eich tywys ac yn cael hyfforddiant ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, ac yn clywed eich cyfansoddiadau yn cael eu [...]

Melodi a’r Meistri Craciwr Nadolig 2020

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol rydym yn parhau i ddatblygu ein Pecynnau Addysg. Mae'r rhain yn gysylltiedig â cherddoriaeth glasurol a'n digwyddiadau cyfres cyngherddau rhyngwladol ac maent yn addas i'w dysgu gartref a'u [...]

Sgwrs Map Ffordd Clasurol: Hanes Cerddoriaeth

Caewch eich gwregysau diogelwch, eisteddwch yn ôl a mwynhewch y daith ffordd gerddoriaeth glasurol hon gyda Dr Jonathan James. Gwrandewch wrth iddo eich llywio trwy daith stopio chwiban o 250 mlynedd o gerddoriaeth glasurol, [...]

Cyfansoddwyr Ifanc yr Hydref: Cwrs Ar-lein

Mae’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad [...]

Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 6/6/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan [...]

Cyfansoddiad Ysgolion Cynradd – Cwrs Digidol

Fel rhan o'n Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol - Ychwanegiadau bob blwyddyn rydym yn cynnal gweithdai cyfansoddi a chyngherddau ar gyfer plant ysgolion uwchradd a chynradd. Dylai ein project cyfansoddi ysgolion cynradd fod wedi gweld y [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 18/5/2020: RHYNGWEITHI

Rydyn ni'n gwybod na fyddwch chi'n gallu mynychu perfformiad heddiw gyda Cherddorfa Aurora felly rydyn ni wedi creu cwis cerddoriaeth, proffiliau cyfansoddwyr, taflenni gwybodaeth, rhestr chwarae spotify, a phecyn addysg, sgwrs gan Dr Jonathan [...]

Cwrs Digidol Cyfansoddwyr Ifanc

Yn anffodus bu’n rhaid canslo ein cwrs Cyfansoddwr Ifanc oherwydd yr achosion o COVID19. Nid oeddem am i chi golli allan felly rydym wedi creu cwrs digidol i chi gymryd rhan ynddo. Edrychwch arno [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 26/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Tomáš Hanus | Unawdydd [...]

Cyfres Cyngherddau Ryngwladol 3/4/2020: RHYNGWEITHI

Fe wyddom na fyddwch yn gallu dod i’r perfformiad heddiw felly ry’n ni wedi creu cwis cerdd, proffiliau cyfansoddwyr a rhestr chwarae Spotify i’ch diddanu gartref! Mwynhewch Arweinydd - Pablo Heras-Casado | Unawdydd [...]

Cwis Cyfansoddwr Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol

Ydych chi'n gyfansoddwr neu a ydych chi'n mwynhau cerddoriaeth glasurol? Rydym wedi llunio cwis hwyliog i gyd am gyfansoddwyr y byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi'n ei wneud. Efallai eich bod chi'n [...]