Bob Haf rydym yn cynnig rhaglen o weithgareddau ar gyfer 13 – 25 oed gan weithio gyda gweithwyr proffesiynol o bob cefndir celfyddydol. Yr haf hwn aeth ein gweithgareddau ar-lein. Edrychwch arnyn nhw isod.

Gwneud i’r Ardd Ganu

(cyfansoddiad wedi’i ysbrydoli gan natur)

Rhan 1

Wedi’i anelu at 13+

Ymunwch â’r cyfansoddwr James Williams wrth iddo arwain 4 sesiwn gerddoriaeth o’r enw “Making the Garden Sing”. O Bach i Beethoven, o Mahler i Messiaen, mae cymaint o’n cyfansoddwyr gwych wedi cymryd yr awyr agored fel eu hysbrydoliaeth. P’un a ydych chi’n byw mewn dinas, tref, pentref neu yn y wlad, mae eich amgylchedd yn llawn synau blasus yn aros i gael eu troi’n gerddoriaeth. Ymhob sesiwn 20 munud, bydd y cyfansoddwr James Williams yn dysgu gan gyfansoddwyr gwych y gorffennol ac yn dangos i chi sut y gallwch chi wneud cerddoriaeth wedi’i hysbrydoli gan y synau rydych chi’n eu clywed bob dydd, gan ddefnyddio gwrthrychau o amgylch y cartref a’r ardd.

Rhan 2

Rhan 3

Rhan 4

Cerdded gyda Geiriau yn y Coed

(Ysgrifennu Creadigol)

Bydd Mike Church yn cymryd ysbrydoliaeth ar gyfer ysgrifennu creadigol o’r awyr agored yn y cyntaf hwn o  fideo. “Os ewch chi i lawr i’r coed heddiw …. fe gewch chi syndod o fil o straeon yn aros i gael eu hadrodd”. Ymunwch â Mike Church ar antur i ddarganfod ble mae straeon yn cychwyn ac yn teithio gyda mi i ddod o hyd i ffordd allan o’r coed. Bydd yn byw yn yr awyr agored yn hela ysbrydoliaeth ac yn ofalus i osgoi’r bleiddiaid! 

Rhan 1

Yn addas ar gyfer plant dan 12 oed

Rhan 2

Yn addas ar gyfer plant dan 12 oed

Rhan 1

Yn addas ar gyfer pobl dros 12 oed

Rhan 2

Yn addas ar gyfer pobl dros 12 oed

Gwneud a Defnyddio Staff Nyddu

Dysgwch rywbeth newydd ac ymunwch â James Roberts o Citrus Arts wrth iddo ddangos i chi sut i wneud eich staff nyddu eich hun a sut i’w ddefnyddio.

Gwneud a Defnyddio Baneri Nyddu

Dysgwch rywbeth newydd ac ymunwch â James Doyle-Roberts o Citrus Arts wrth iddo ddangos i chi sut i wneud eich baneri eich hun a sut i’w defnyddio.

Sut i Gylch Hula

Ymunwch ag Elle Edwards wrth iddi ddangos i chi, o’r dechrau, sut i ddechrau Hula Hooping. Gan ddechrau gyda sut i gael yr Hula i gylchu o amgylch eich corff, yna ymlaen i 3 tric Hula Hoop, a symud ymlaen i Hula Wraps a gorffen gyda Hula Folds.

Sut i Jyglo

Ymunwch â Gavin Priestley o Circus Funksters wrth iddo ddangos i chi sut i jyglo o’r cychwyn cyntaf. Mae Gavin yn dangos i chi sut i ddefnyddio gwrthrychau cartref yn ogystal ag offer syrcas fel peli Jyglo / Modrwyau Jyglo / Clybiau Jyglo. Gallwch ddod o hyd i bethau o’r tu allan i jyglo gyda nhw, yn ogystal â chonau pinwydd, cerrig mân ysgafn!