Gamelan2020-06-12T14:42:11+01:00

2018 oedd 20fed mlynedd Gamelan yng Nghymru a Gamelan Neuadd Dewi Sant yw’r unig un yng Nghymru. Cyrhaeddodd gamelan Neuadd Dewi Sant Gaerdyd ym mis Ebrill 1998 o weithdy Pak Tentram Sarwento yn Jafa. Prynwyd y set, sy’n gerddorfa offerynnau taro Jafa gyflawn, gan Ymddiriedolaeth Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd gynt (nawr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Actifyddion Artistig) gyda chymorth Grant y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ers iddi gyrraedd, mae miloedd o bobl o bob oedran ac o bob man wedi mwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth gamelan Neuadd Dewi Sant. Mae grwpiau ysgol o bob rhan o dde Cymru wedi cymryd rhan mewn gweithdy blasu bywiog a chwarae gyda’i gilydd fel dosbarth yn aml am y tro cyntaf. Mae Gamelan yn hygyrch i bawb ni waeth faint o brofiad cerddorol blaenorol sydd ganddynt ac er y gallai gymryd blynyddoedd lawer i feistroli rhai darnau a dulliau, mae’n bosibl i grŵp allu chwarae ffurf draddodiadol ar ddarn ar ôl ambell awr yn unig. Mae Prifysgol Caerdydd yn mynd i Neuadd Dewi Sant gyda’u hensemble prifysgol i ymarfer yn wythnosol, mae Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru wedi cynnal gweithdai blasu ar gyfer eu myfyrwyr ar ein gamelan ac mae ein hensemble Gamelan cymunedol Caerdydd yn ymarfer bob wythnos ar nos Fawrth.

Pecynnau Ysgol

Mae gweithdy blasu ar gamelan Neuadd Dewi Sant yn cyflwyno cerddoriaeth Java i fyfyrwyr. Mae pob offeryn cymhleth sydd yn Neuadd Dewi Sant wedi ei wneud o efydd, gyda cherfiadau pren traddodiadol wedi eu gorffen â llaw. Mae’r set gamelan yn cynnwys offerynnau taro, drymiau a gongiau. Mae’r offerynnau eu [...]

Gamelan Caerdydd

Gamelan Caerdydd yw ein hensemble cymunedol sy’n cwrdd yn rheolaidd ar nos Fawrth. Mae’r repertoire yn cynnwys darnau Jafanaidd traddodiadol yn ogystal â chyfansoddiadau gorllewinol ar gyfer y gamelan. Mae’r gamelan yn gyfres wych o offerynnau amlbwrpas sy’n galluogi disgyblion o bob oed a gallu i gymryd rhan. Mae’r grŵp [...]

Go to Top