Soundworks yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.Mae oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu yn mynd i’r sesiynau ac mae’n rhoi’r gallu i gyfranogwyr archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.Yn ystod y sesiynau, caiff blociau adeiladu sylfaenol creu cerddoriaeth eu harchwilio a gan fod ar yr holl gyfranogwyr angen graddau amrywiol o gymorth gan eu gweithwyr cymorth. Mae’r gweithdai hefyd yn cynnig cyfle i ofalwyr ddatblygu sgiliau wrth ddefnyddio cerddoriaeth i adeiladu lefelau rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid.

Mae pob sesiwn yn cael ei chynnal yn ein stiwdio Lefel 1 yma yn Neuadd Dewi Sant. Mae’r holl sesiynau’n cael eu cynnal rhwng 1:30 pm a 3pm gyda mynediad trwy’r grisiau neu’r lifft sy’n mynd yn uniongyrchol i’r gofod. Mae croeso i gyfranogwyr ddod i’r gofod rhwng 12: 30pm ymlaen ac mae’n hollol rhad ac am ddim i gyfranogwyr fod yn bresennol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd ein tymor Soundworks Gwanwyn 2022 yn dychwelyd gyda sesiynau personol:

Mae’r sesiynau i gyd yn rhedeg 1:30 pm – 3pm

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

WYTHNOS I FFWRDD

Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Dydd Mawrth 22 Mawrth 2022

Dydd Mawrth 29 Mawrth 2022

Dydd Mawrth 5 Ebrill 2022

Gallwch barhau i gael mynediad i’n fideos ar-lein unrhyw bryd ar ein sianel YouTube:

Prom Haf Soundworks

Prom Haf Soundworks 2022 Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Prom Haf Soundworks yn ôl yn fyw ac wyneb yn wyneb eleni. Fel rhan o'n rhaglen Soundworks - sesiynau creu cerddoriaeth i oedolion sydd a [...]

Sesiynau gwaith sain i’w FYW YN STREAMED yr haf hwn

Soundworks yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.Mae oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu yn mynd i’r sesiynau ac mae’n [...]

Soundworks sesiynau i’w FYW YN STRYD Y Gwanwyn hwn

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu [...]

Sesiynau gwaith sain i fod yn FYW STREAMED

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu [...]

Cyngerdd Soundworks

Croeso i'n Cyngerdd Soundworks. Dewch i ymuno â'n tîm Soundworks gwych ar gyfer cyngerdd gerddorol gyffrous fel rhan o'n Gŵyl Tŷ Allan o Ddrysau. Pwy sy'n perfformio?  Philip Richards-May: Cyfarwyddwr Cerdd a Phiano | [...]