Mae Tiddli Prom wedi bod yn teithio bob blwyddyn ers 2004 gyda’u sioeau poblogaidd: Bert’s Magical Musical Farmyard, Bert’s Magical Musical Kitchen, Bert’s Magical Musical Allotment, Cherry Pie’s Holiday Adventure a rhifyn arbennig y Nadolig: Bery and Cherry’s Christmas Plum Pudding.

Rydym yn cyflwyno cyngherddau i blant cyn oed ysgol sy’n hygyrch, rhyngweithiol ac addysgol gyda chyfle i swyno, rhyfeddu ac ysbrydoli plant ifanc a’r oedolion maen nhw’n edrych ar eu holau, yn ogystal â’r rhai na fyddai fel arfer yn cael profiad o gerddoriaeth fyw. Mae’r perfformiadau nid yn unig yn llawer o hwyl ond maent hefyd yn addysgol, yn addysgu sgiliau gwrando, cerddoriaeth, datrys problemau a gweithio mewn tîm, yn ogystal â chyflwyno offerynnau cerddorfa i blant y blynyddoedd cynnar.

Mae holl Tiddli Prom wedi eu dylunio’n benodol gan dîm creadigol Actifyddion Artistig  ar gyfer y plant dan 5 ac maent yn gyfle gwych i blant ifainc brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol, gyda cherddoriaeth broffesiynol mewn amgylchedd creadigol hwyliog. Gyda cherddoriaeth wreiddiol wedi ei chyfansoddi gan Helen Woods a’i chwarae gan gerddorion cerddorfa, mae’n stori wirion, hwyliog gyda dau gymeriad hoffus; mae Prom y Plantos yn cyflwyno cynulleidfaoedd ifainc i gerddoriaeth ac ystod lawn o gysyniadau cerddorol gan ddiddanu ar bob cam o’r daith.

Pecyn gweithgaredd

Lliwio yn y Pecyn

Yn addas ar gyfer plant dan 5 oed.
Beth sydd y tu mewn?

Dyluniwch a phobwch eich cacen eich hun

Gwnewch eich tractor eich hun

Lliwiau’r enfys

Beth sydd ar fferm Bert?

Yn addas ar gyfer plant dan 5 oed.
Beth sydd y tu mewn?

Bert Shrub

Mayor Daphne Dill

Clara Clarinet

Bessie Bassoon

Verity Viola