Y newyddion diweddaraf2020-04-23T15:27:14+01:00

Mai 2022

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Gweithgareddau ar gyfer wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl Yn Arts Active rydym yn awyddus i hyrwyddo a chefnogi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Isod, fe welwch adnodd arbennig iechyd a lles oddi wrth yr artist Heloise Godfrey a'r cerddor, Rowan Talbot i chi gael mwynhau adref. Mae'r adnodd yn cynnwys: Fideo rhagymadrodd i weithgaredd celf a sut y mae'r gerddoriaeth yn [...]

Ebrill 2022

Sgyrsiau Map Clasurol: Hanes Cerddoriaeth Ffilm

Bydd y sgwrs hon yn mynd â chi o draciau sain prysur oes y ffilmiau tawel drwy arddull operatig foethus dyddiau cynnar Hollywood ac arbrofion y 60au, hyd at yr amrywiaeth syfrdanol o glasuron cyfoes - gyda detholiad gwych o glipiau ffilm i amlygu grym y sgôr gerddorol. Mae ein sgyrsiau map ffordd Clasurol yn rhan o Ychwanegion Caerdydd [...]

Chwefror 2022

Yn Fuan!

Rydym yn gyffrous iawn i rannu newyddion gyda chi fod Arts Acrtive wedi cael eu comisiynu gan Gyngor Caerdydd, a gan UNICEF,  prosiect Child Friendly Cardiff,  Ffrindiau rhyngwladol dinasoedd a chymunedau, i arwain ar y rhaglen celf a diwylliant ar gyfer #WinterOfWellbeing sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.   Rydym wedi bod yn gweithio'n ddiddiwedd dros y misoedd diwethaf [...]

Tachwedd 2021

Tiddly Prom: Bert a Cherry a’i Plwm Pwdin Nadolig

Yn anffodus, oherwydd anhwylder a hunan ynysu aelodau cast, rydym wedi gorfod canslo perfformiadau Tiddly Prom eleni. Os ydych eisioes wedi prynu tocynnau, ffoniwch swyddfa docynnau Neuadd Dewi Sant ar gyfer ad-daliad os gwelwch yn dda. 02920878444. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a'r siomedigaeth ond dymunwn Nadolig Llawen i chi gyd.

Gorffennaf 2021

Mai 2021

Haf Cyfansoddwyr Ifanc: Cwrs Ar-lein

Mae ein cynllun Cyfansoddwyr Ifanc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi bob tymor, lle byddwch chi'n cael eich tywys ac yn cael hyfforddiant ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, ac yn clywed eich cyfansoddiadau yn cael eu rhoi ar brawf gan y cerddorion. Mae'r cynllun AM DDIM a bydd yn gorffen gydag arddangosfa derfynol o'ch gweithiau ar y gweill neu'ch darnau terfynol [...]

Ebrill 2021

Adnodd Cerddoriaeth a Thrawsgwricwlaidd am ddim i athrawon Cynradd yr haf yma

Opera Rumpelstiltskin  - Mwy nag edafedd hardd â moeswers  Mae opera Rumpelstiltskin wedi’i chreu gyda phobl ifanc ac ysgolion mewn cof, ac fel y disgwyl, mae’n adrodd stori am hud a lledrith, twyllo cyfrwys, comedi, tristwch, hunanddarganfod a phenbleth foesol. Mae’r deunyddiau a’r cynnwys yn berffaith ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2, ond mae modd eu haddasu ar gyfer [...]

Sesiynau gwaith sain i’w FYW YN STREAMED yr haf hwn

Soundworks yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.Mae oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu yn mynd i’r sesiynau ac mae’n rhoi’r gallu i gyfranogwyr archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.Yn ystod y sesiynau, caiff blociau adeiladu sylfaenol creu cerddoriaeth eu harchwilio a [...]

Mawrth 2021

Pethau i’w Creu a’u Gwneud – Menter Newydd

Nifer o fanciau bwyd yn ardal canol y de yn dod yn (gyfrwng) hyb creadigol i bobl ifanc! Menter newydd gan Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig ar gyfer gwanwyn 2021 yw “Pethau i’w Creu a’u Gwneud”. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni i gyd wedi dysgu pa mor bwysig yw bod yn greadigol i’n llesiant sylfaenol. Rydyn ni’n gwybod bod [...]

Chwefror 2021

Ionawr 2021

Rhaglen Digwyddiadau Ychwanegol y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol – Gwanwyn 2021

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein rhaglen Wanwyn ar gyfer ein Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae gennym lawer o bethau cyffrous yn dod i fyny gan gynnwys podlediadau misol, cwrs cyfansoddwyr ifanc, sgyrsiau cerddoriaeth glasurol byw, ffrydio byw, pecynnau addysg a phrosiect i gefnogi lles ac iechyd meddwl mewn cartrefi gofal. Ychydig bach o rywbeth i bawb. [...]

Rhagfyr 2020

Hydref 2020

Rhagor am y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Rhaglen yr Hydref a’r Gaeaf 

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein rhaglen Hydref a Gaeaf ar gyfer ein Ychwanegiadau Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol. Mae gennym lawer o bethau cyffrous yn dod i fyny gan gynnwys podlediadau misol, a chyfansoddwyr ifanc wrth gwrs, sgyrsiau cerddoriaeth glasurol ffrydio byw a phecynnau addysg. Ychydig bach o rywbeth i bawb. Defnyddio E-Ddarllenydd? Cliciwch yma i [...]

Mae ArtWorks Cymru yn chwilio am Reolwr Partneriaeth llawrydd.

Partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru yw ArtWorks Cymru sy’n datblygu arfer, yn cefnogi hyfforddiant a datblygu gyrfa, ac yn eiriol dros gelfyddydau cyfranogol yng Nghymru. Ariennir ArtWorks Cymru yn ôl prosiectau ac mae’n creu rhaglenni o waith dan arweiniad gwahanol bartneriaid i hybu ei nodau. Mae rhaglen 2019– 2021 ArtWorks Cymru yn canolbwyntio ar ddatblygu Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru, [...]

Cyfansoddwyr Ifanc yr Hydref: Cwrs Ar-lein

Mae’r cynllun Cyfansoddwyr Ifainc yn cynnwys gweithdai cyfansoddi tymhorol yn Neuadd Dewi Sant lle byddwch yn cael eich arwain ac yn cael eich tiwtora i ysgrifennu ar gyfer ensemble clasurol, a chlywed eich cyfansoddiad yn cael ei chwarae gan y cerddorion. Mae’r cynllun AM DDIM a bydd yn gorffen gyda pherfformiad o’ch gwaith sydd ar y gweill neu eich [...]

Sesiynau gwaith sain i fod yn FYW STREAMED

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu ac mae'n galluogi cyfranogwyr i archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch. Fel arfer, cynhelir ein sesiynau yn Neuadd Dewi Sant yn ein [...]

Awst 2020

Gorffennaf 2020

Gŵyl Ty Allan – Gwyl y Celfyddydau Digidol

"Gwyl Ty Allan” - Gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd gyffrous. 18-Gorffennaf - 15 Awst 2020  Gyda’n holl weithgareddau Haf yn methu â chynnal yn bersonol rydym wedi dyfeisio gŵyl gelf ddigidol ar-lein newydd, “Gwyl Ty Allan” a fydd yn ysbrydoli pawb i fod yn greadigol, ac yn ein hannog ni i gyd allan i’r awyr iach. Daw’r ŵyl ddigidol [...]

Mehefin 2020

Mai 2020

Ydych chi wedi gweld ein holl ddiweddariadau?

Rydym yn gobeithio eich bod i gyd yn cadw'n iach ac yn aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Ydych chi wedi gweld yr holl gynnwys rhyngweithiol newydd gwych yr ydym wedi bod yn ei lanlwytho dros yr wythnosau diwethaf? Rydym yn ceisio eich diddanu ac yn brysur gyda llawer o fideos tiwtorialau, cwisiau, taflenni ffeithiau, rhestri [...]

Ebrill 2020

Podlediad NEWYDD – Braving the Stave

Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau. Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave - Live, a lywyddir gan Jonathan James, ac mae’r rhifyn cyntaf ar gael yn awr ar lwyfannau podledu poblogaidd yn cynnwys [...]

Mawrth 2020

Y plant wedi diflasu? Dyma adnoddau creadigol ar-lein ar gyfer ein cymuned o athrawon, artistiaid a phobl greadigol yn ystod COVID-19

Rydyn ni’n gwybod mai chi yw’r arbenigwyr ar ysbrydoli pobl ifanc! Ond gobeithio y bydd y casgliad yma o ddolenni at adnoddau a gweithgareddau yn rhoi syniadau newydd i chi. Os hoffech ychwanegu rhai sydd wedi dal eich llygad, rhannwch nhw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu e-bostiwch ni, ac fe ddiweddarwn ni’r rhestr: Celfyddyd 10 dosbarth celf [...]

Go to Top