20 July 2020

Creativity Parcels

Creativity parcels for children of all school ages and abilities / Parseli creadigrwydd ar gyfer plant o bob oed ysgol a gallu

Creativity Parcels

Welcome to our Creativity Parcels page. Come and explore our downloadable creativity packs for all school years as part of our Out of Doors festival. Whatever you enjoy making, keep busy and creative this Summer.

What’s available?

Foundation Phase, Keystage 2, Keystage 3, Keystage 4, ALN Primary, ALN Secondary. All packs are available in both English and Welsh


Croeso i’n tudalen Parseli Creadigrwydd. Dewch i archwilio ein pecynnau creadigrwydd y gellir eu lawrlwytho ar gyfer pob blwyddyn ysgol fel rhan o’n Gŵyl Ty Allan o Ddrysau. Beth bynnag rydych chi’n mwynhau ei wneud, cadwch yn brysur a chreadigol yr haf hwn.

Beth sydd ar gael?

Cyfnod Sylfaen, Keystage 2, Keystage 3, Keystage 4, ALN Primary, ALN Uwchradd. Mae’r holl becynnau ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg

Categories: Activity Pack, Activity Pack, Craft, Music
Tags: ALN, Early Years, Secondary

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES