23 June 2020

Make your own xylophone

Learn how to make you own xylophone using glasses / Dysgwch sut i wneud eich hun yn seiloffon gan ddefnyddio sbectol

Make your own xylophone

-Part of our Soundworks activities-

This week we are looking at creating music to do with colours. Have a go at making your own xylophone out of glasses with the PDF instructions or watch the video showing you each step. Why not play along to the audio provided for a bit of extra fun?


Gwnewch eich seiloffon eich hun

-Part o’n gweithgareddau Soundworks

Yr wythnos hon rydym yn edrych ar greu cerddoriaeth sy’n ymwneud â lliwiau. Rhowch gynnig ar wneud eich seiloffon eich hun allan o sbectol gyda’r cyfarwyddiadau PDF neu gwyliwch y fideo yn dangos pob cam i chi. Beth am chwarae draw i’r sain a ddarperir ar gyfer ychydig o hwyl ychwanegol?


If you would prefer to watch the video rather than read the instructions just click below
Os byddai’n well gennych wylio’r fideo yn hytrach na darllen y cyfarwyddiadau, cliciwch isod:

[fusion_youtube id=”https://youtu.be/MZErhfvaprA” alignment=”center” width=”” height=”” autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

Categories: Instrument Making, Music
Tags: ALN, Secondary

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES