20 July 2020

Movement and Dance

4 different dance and movement workshop videos suitable for everyone from age 7+ / 4 fideo gweithdy dawns a symud gwahanol sy'n addas i bawb rhwng 7+ oed

Movement and Dance

Come and join our wonderful dancers with 4 sessions that will keep the whole family active and moving this Summer.

Warm up with Aisling and Liam and learn some choreography. Two ability levels available to choose from. Suitable for ages 7+

A more traditional class to get your body moving. Aimed at mobility, flexibility and strength. Suitable for ages 7+

Task based creative improvisation. Exploring and learning about the creative side within dance. Delivered bilingually in English and Welsh. Suitable for ages 7+

Join Aisling and Liam for our final session where they take a little bit from each of the previous weeks sessions to show you how to piece a dance together. Suitable for ages 7+


Symud a Dawns

Dewch i ymuno â’n dawnswyr rhyfeddol gyda 4 sesiwn a fydd yn cadw’r teulu cyfan yn egnïol ac yn symud yr haf hwn.

Cynhesu gydag Aisling a Liam a dysgu rhywfaint o goreograffi. Dwy lefel gallu ar gael i ddewis ohonynt. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

Dosbarth mwy traddodiadol i gael eich corff i symud. Wedi’i anelu at symudedd, hyblygrwydd a chryfder. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

Byrfyfyrio creadigol wedi’i seilio ar dasgau. Archwilio a dysgu am yr ochr greadigol o fewn dawns. Cyflwynir yn ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

Ymunwch ag Aisling a Liam ar gyfer ein sesiwn olaf lle maen nhw’n cymryd ychydig bach o bob un o sesiynau’r wythnosau blaenorol i ddangos i chi sut i roi dawns at ei gilydd. Yn addas ar gyfer oedrannau 7+

File Type: www
Categories: Choreography, Dance, Performance
Tags: 16+, Higher Education, Secondary

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES