11 October 2020

Soundworks streamed sessions

Music performance videos to enjoy from home / Fideos perfformio cerddoriaeth i'w mwynhau gartref

Soundworks streamed sessions

Soundworks is our regular music-making workshop held at St David’s Hall for adults who have numerous special needs. The sessions are attended by adults with a variety of physical and learning difficulties and it enables participants to explore and create music in an enjoyable and accessible manner.

Usually our sessions take place at St David’s Hall in our Lefel 1 studio space but due to the circumstances surrounding the current COVID19 outbreak all Soundworks in person sessions are not able to take place currently. During Summer 2020 we offered we offered weekly ‘make your own instrument’ tutorial videos and audio recordings to enjoy safely from home. Our Autumn 2020 and Spring 202021 terms will see us streaming our sessions on Tuesdays at 1:30pm with Phil and Emma for everyone to enjoy from home instead so come and join us on our usual Tuesday sessions for some fun and lot’s of wonderful music.


Sesiynau ffrydio Soundworks

Soundworks yw ein gweithdy creu cerddoriaeth rheolaidd a gynhelir yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd ag nifer o anghenion arbennig. Mynychir y sesiynau gan oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu ac mae’n galluogi cyfranogwyr i archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.

Fel arfer, cynhelir ein sesiynau yn Neuadd Dewi Sant yn ein gofod stiwdio Lefel 1 ond oherwydd yr amgylchiadau o amgylch yr achos COVID19 cyfredol, ni all yr holl sesiynau Soundworks mewn person gael eu cynnal ar hyn o bryd. Yn ystod Haf 2020 gwnaethom gynnig fideos tiwtorial a recordiadau sain ‘gwneud eich offeryn eich hun’ wythnosol i’w mwynhau’n ddiogel gartref. Bydd ein telerau Hydref 2020 a Gwanwyn 202021 yn ein gweld yn ffrydio ein sesiynau ar ddydd Mawrth am 1: 30yp gyda Phil ac Emma i bawb eu mwynhau gartref yn lle felly dewch i ymuno â ni ar ein sesiynau dydd Mawrth arferol i gael hwyl a llawer o gerddoriaeth hyfryd.

File Type: www
Categories: Music, Performance

Coming soon

View Events

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES