5 October 2016

Artes Mundi Learning Conference (including live stream)Cynhadledd Ddysgu Artes Mundi (yn cynnwys ffrydio byw)

artes-mudni

Join Artes Mundi on Thursday 6 October for a conference exploring the impacts of the Donaldson report, Successful Futures.  The day will feature a keynote speech from Professor Graham Donaldson, who lead the independent review.  There will be opportunity to:

 • Learn more about recent educational reform, including the Donaldson report, and the new Creative Learning Through the Arts programme from the Arts Council of Wales and the Welsh Government.
 • Discuss how Contemporary Art can be used for learning, across the curriculum.
 • Learn more about Artes Mundi 7: works and themes
 • Network with teachers, practitioners and other members of the sector

The day will also feature a variety of workshops for professional development training, including themes on aspirations at GCSE and A level, developing digital skills, teaching contemporary art in primary schools, and more.  For more information visit the Artes Mundi website or the Eventbrite page.

Booking for the conference has now closed, however A2 Connect are providing a live stream of the event for those unable to attend tomorrow.  We’ll also be using footage from the event to create video resources, which will be available on the website very soon.  We hope this will be a useful resource for network members!

LIVE STREAM THE CONFERENCE

Are you attending/watching the live stream of the conference?  Let us know your thoughts/questions/ideas in the comments below.

The A2 Connect TeamDewch at Artes Mundi ddydd Iau 6 Hydref i gynhadledd sy’n chwilio effeithiau adroddiad Donaldson, Successful Futures.  Bydd y diwrnod yn rhoi lle amlwg i anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, a arweiniodd yr adolygiad annibynnol.  Bydd cyfle i:

 • Ddysgu mwy am ddiwygio addysgol diweddar, gan gynnwys adroddiad Donaldson, a’r rhaglen newydd Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.
 • Trafod sut y gellir defnyddio Celfyddyd Gyfoes i ddysgu, ar draws y cwricwlwm.
 • Dysgu mwy am Artes Mundi 7: gweithiau a themâu
 • Rhwydweithio gydag athrawon, ymarferwyr ac aelodau eraill o’r sector

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithdai ar gyfer hyfforddiant datblygiad proffesiynol, gan gynnwys themâu ar ddyheadau ar safonau TGAU ac Uwch, datblygu sgiliau digidol, dysgu celfyddyd gyfoes mewn ysgolion cynradd, a rhagor.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Artes Mundi neu dudalen Eventbrite.

Mae’r cyfnod cadw lle i’r gynhadledd bellach ar gau, fodd bynnag mae A2 Clymu yn cynnig ffrwd fyw o’r digwyddiad i’r rheini sy’n methu dod yfory.  Byddwn hefyd yn defnyddio pytiau o ffilm o’r digwyddiad i greu adnoddau fideo, a fydd ar gael ar y wefan yn fuan iawn.  Gobeithio y bydd hwn yn adnodd buddiol i aelodau o’r rhwydwaith!

 BYW Y GYNHADLEDD NANT

Ydych chi’n mynychu neu’n gwylio ffrwd fyw’r gynhadledd?  Rhowch wybod i ni beth oedd eich meddyliau, eich cwestiynau, eich syniadau yn y sylwadau isod.

Tîm A2:Clymu

Coming soon

 1. Wed 29th May 2024

  Get Moving!

  11:30AM - 12:30 PM
  Eastern Leisure Centre
View Events

Cardiff Classical

Sign up to our mailing list to receive information on all Arts Active activities, including our classical music concerts across Cardiff.

Sign Up Now

Plwg is the place for artists and teachers to find and share great arts education opportunities

plwg.cymru is the all-Wales arts, culture and education matchmaking website to support collaboration between teachers, creatives, arts and cultural organisations.
EXPLORE OPPORTUNITIES