Learn how to act as an animal with these character exercises / Dysgwch sut i weithredu fel anifail gyda'r ymarferion cymeriad hyn

Animal Acting

Join Kieron Rees to develop your acting skills as he shows you how to develop characters using animal exercises. Watch the video and download the worksheet to start improving your acting skills today!


Actio Anifeiliaid

Ymunwch â Kieron Rees i ddatblygu eich sgiliau actio wrth iddo ddangos i chi sut i ddatblygu cymeriadau gan ddefnyddio ymarferion anifeiliaid. Gwyliwch y fideo a dadlwythwch y daflen waith i ddechrau gwella’ch sgiliau actio heddiw!


Download your exercises here / Dadlwythwch eich ymarferion yma
File Type: www
Categories: Acting, Drama
Tags: Keystage 2, Keystage 3