A quiz describing different animals for you to guess / Cwis yn disgrifio gwahanol anifeiliaid i chi ddyfalu

Join Phil for a quiz all about animals. Can you guess which animal he is describing? PDF and audio clues and answers sheets are included in this download for you to enjoy.


Ymunwch â Phil am gwis yn ymwneud ag anifeiliaid. Allwch chi ddyfalu pa anifail y mae’n ei ddisgrifio? Mae cliwiau PDF a sain a thaflenni atebion wedi’u cynnwys yn y dadlwythiad hwn i chi ei fwynhau.

File Type: www
Categories: Music, Quiz
Tags: Keystage 2, Keystage 3, SEND