Linked to the orchestral concert that should have taken place on the 18/5/2020 at St David’s Hall/ Yn gysylltiedig â’r cyngerdd cerddorfaol a ddylai fod wedi digwydd ar y 18/5/2020 yn Neuadd Dewi

Aurora Orchestral Concert 18/5/2020

An exciting array of content for you to enjoy, linked to the orchestral concert that should have taken place on the 18/5/2020 at St David’s Hall with the Aurora Orchestra as part of the International Concert Series.
Click the download button to download the music quiz, education pack and fact sheets and see below for the music playlist and a message from Nicola Benedetti.

Conductor – Nicholas Collon |  Presenter – Tom Service  |  Soloist – Nicola Benedetti, Violin

Mendelssohn –  Violin Concerto |  Beethoven – Symphony No. 3 (Eroica)


Cyngerdd Cerddorfaol Aurora 18/5/2020

Amrywiaeth gyffrous o gynnwys i chi ei fwynhau, wedi’i gysylltu â’r cyngerdd cerddorfaol a ddylai fod wedi digwydd ar 18/5/2020 yn Neuadd Dewi gyda Cherddorfa Aurora fel rhan o’r Gyfres Cyngherddau Ryngwladol. Cliciwch y botwm lawrlwytho i lawrlwytho’r cwis cerddoriaeth a’r taflenni ffeithiau a gweld isod am neges gan Nicola Benedetti.

Arweinydd – Nicholas Collon | Cyflwynydd – Tom Service | Unawdydd – Nicola Benedetti, Feiolin

Mendelssohn –  Concerto i’r Feiolin| Beethoven – Symffoni Rhif 3 (Eroica)


Concert Playlist/Rhestr Chwarae Cyngerdd:


File Type: www
Categories: Composer Profiles, Composition Fact Sheets, Education Pack, Instrument Fact Sheets, Music, Quiz
Tags: Higher Education, Keystage 3, Keystage 4, Keystage 5