Learn how to make a patchwork and fabric message board / Dysgwch sut i wneud bwrdd neges clytwaith a ffabrig

Create a Patchwork Message Board & Fabric Board

– Part of our Criw Celf Activities –

Join Florence Boyd as she shows you how to Create a patchwork message board and fabric message board


Creu Bwrdd Negeseuon Clytwaith a Bwrdd Ffabrig

– Rhan o’n Gweithgareddau Criw Celf –

Ymunwch â Florence Boyd wrth iddi ddangos i chi sut i Greu bwrdd neges clytwaith a bwrdd negeseuon ffabrig


Download your work sheet here/Dadlwythwch eich taflen waith yma

File Type: www
Categories: Art, Craft, Textiles
Tags: Keystage 2, Keystage 3